fbpx

Uttalelse: Gi oss trygg sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon!

22.01.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til: Skedsmo-, Lørenskog-, Rælingen-, Nittedal-, Fet-, Sørum og Aurskog-Høland kommuner, Akershus fylkeskommune, media

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte

Gi oss trygg sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 9.-12. januar 2014, krever trygg sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon, for å sikre et trygt sted å parkere sykler for pendlere og andre brukere av stasjonen. Dette vil gjøre det mer attraktivt å velge sykkel framfor bil, som på sikt vil redusere klimagassutslippene fra regionen.

Lillestrøm stasjon er et knutepunkt for store deler av kollektivtrafikken på Romerike. Pendlere som velger tog framfor bil har bidratt til en reduksjon av klimagassutslippene. Likevel føler mange seg nødt til å kjøre bil til stasjonen, selv om de bor i sykkelavstand. Dette er fordi få tør å parkere sykkelen sin rett ved stasjonen, grunnet fare for tyveri og hærverk. Bare i Skedsmo kommune slipper personbiler ut nærmere 70 000 tonn CO2-ekvivalenter hvert eneste år. Et sykkelhotell vil føre til at flere sykler til stasjonen, noe som vil redusere utslipp av klimagasser.

Det er mange måter å holde et sykkelhotell på. En god ordning er å betale et lite beløp i måneden og på den måten bli sikker på at sykkelen får stå trygt og innelåst ved togstasjonen. Dette har fungert veldig godt i byer som Drammen og Bergen.

Det satses allerede i dag mye på sykkeltilbud i Lillestrøm. En sikker sykkelparkering for Lillestrøm stasjons pendlere er en naturlig fortsettelse av denne satsingen.

Natur og Ungdom krever trygg sykkelparkering ved Lillestrøm stasjon for å legge til rette for et enda bedre sykkeltilbud i Lillestrøm, samt for å redusere klimagassutslippene fra bilkjøring til og fra stasjonen.