fbpx

Uttalelse: Vi vil ha gods på Raumabanen!

22.01.2014 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til:Ketil Solvik-Olsen og Samferdselsdepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunestyret i Rauma og presse

Fra: Natur og Ungdoms landsmøte

Vi vil ha gods på Raumabanen!

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 9.-12. januar 2014, krever at godstransporten på Raumabanen opprettholdes og utvides, og at mer av Norges godstrafikk skal gå på bane.

Den 2. desember 2013 bestemte godsselskapet CargoNet at deres drift av godstransporten på Raumabanen skulle opphøre. Årsaken var at det ikke lenger var lønnsomt for dem å drive med godstransport på tog gjennom Romsdalen. Cargolink, et annet godsselskap, har annonsert at de ønsker å ta over driften. Nå må Ketil Solvik Olsen og Samferdselsdepartementet sørge for at godstransport på Raumabanen faktisk skal være lønnsomt.

Veitransport står i dag for en femtedel av Norges totale klimagassutslipp. Hvis Norge skal nå sine klimamål, må det komme utslippskutt innen transportsektoren. Da må en større andel av godstrafikken over på bane, i tillegg til et mer omfattende jernbanenett. I dag kjører det nærmere 500 tunge kjøretøy gjennom Romsdalen hvert døgn. Det betyr at man har et enormt potensial for å legge over til miljøvennlig godstransport på tog langs denne strekningen.

Både kommunestyret i Rauma og Fylkestinget i Møre og Romsdal reagerte kraftig da CargoNet truet med nedleggelse. Fylkestinget har også vedtatt politikk om at de ønsker mer godstransport over fra vei til bane og sjø. Det er derfor bred politisk enighet i Møre og Romsdal om at godstransport på tog er ønsket.

Samferdselsdepartementet må vise vilje til å gjøre norsk godstransport mer miljøvennlig. Da må jernbanenettverket i Norge oppgraderes og utvides, men det må også legges restriksjoner på trailertransporten. Man trenger både pisk og gulrot! Nye avgifter og sikkerhetskrav må innføres slik at forurensende trailere ikke lenger blir det billigste alternativet for godstransport. Bare slik kan man garantere at godstransporten på bane vil bestå, både gjennom Romsdalen og ellers i landet.

Natur og ungdom krever at Ketil Solvik Olsen og Samferdselsdepartementet tar grep for at man også i framtiden skal kunne drive godstransport på Raumabanen, og at mer godstrafikk skal over fra vei til bane!