1. Innkalling til Natur og Ungdoms 55. ordinære landsmøte

Vi vil med dette innkalle til Natur og Ungdoms landsmøte 2019. Landsmøtet avholdes på Haugetun folkehøgskole i Fredrikstad. Landsmøtet er Natur og Ungdoms høyeste organ. Møtet er innkalt 10 uker før det skal avholdes, slik vedtektene krever.

Fredrikstad, 5. – 8. januar 2020

Landsmøtet bestemmer Natur og Ungdoms politiske standpunkter, og trekker opp hovedlinjene for arbeidet vårt. Det er gjennom landsmøtet at lokallagene har størst mulighet til å påvirke organisasjonen direkte. Landsmøtet er en stor og viktig samling i Natur og Ungdom, og er en god anledning til å bli kjent med flere NUere.

Vi håper alle lokallag vil møte på landsmøtet. Dere kan sende delegater etter følgende modell:

5-49 medlemmer:                   2 delegater
50-99 medlemmer:                 3 delegater 
100-149 medlemmer:             4 delegater
150-199 medlemmer:             5 delegater
200-299 medlemmer:             6 delegater
300-399 medlemmer:             7 delegater
400-499 medlemmer:             8 delegater
500-599 medlemmer:             9 delegater
600-699 medlemmer:             10 delegater
700-799 medlemmer:             11 delegater
800- < medlemmer:               12 delegater

Hvert enkelt lokallag må selv velge og deretter melde på sine delegater. Last ned vedlegget «Delegatfordeling til landsmøtet» for å se hvor mange medlemmer lokallaget har.

Alle som skal delta på landsmøtet må melde seg på innen tirsdag 20. november. Påmelding gjøres her.

Alle lokallag må levere registreringsskjema for å kunne sende delegater til landsmøtet. Send derfor inn registreringsskjema som ligger på nu.no/registrering, dersom lokallaget ikke tidligere har levert registreringsskjema for 2019.

Ifølge vedtektene har delegatene fra lokallag, studentlag og landsstyret stemmerett på landsmøtet. Delegater fra studentlag har ikke stemmerett dersom de ikke er ordinært medlem i Natur og Ungdom. Varamedlemmene til landsstyret, det påtroppende landsstyret med vararepresentanter, påtroppende og avtroppende fylkesstyremedlemmer og medlemmer av utvalg har tale- og forslagsrett. Spesielt inviterte gjester møter med talerett.

Dette er 1. innkalling, som inneholder praktisk informasjon og forslag til saksliste. Hoveddelen av sakspapirene kommer i andre innkalling, som sendes ut fredag 30. november. Alle dokumenter som skal behandles på landsmøtet blir fortløpende lagt ut på Natur og Ungdoms nettsider, på adressen nu.no/lm og sendt til alle påmeldte delegater. Vi oppfordrer til tidlig å sette seg inn i sakene.

Landsmøtet starter om morgenen lørdag 5. januar. Deltakerne kommer likevel til Haugetun folkehøgskole fredag 4. januar ettermiddag/kveld. Denne kvelden blir det møter for fylkeslagene, og i tillegg et opplegg med blant annet informasjon om landsmøtet og mulighet for å øve seg på å bruke talerstolen. Møtet avsluttes på ettermiddagen tirsdag 8. januar.

Deltageravgiften er på 1000 kroner. Den inkluderer dekning av billigste, mest miljøvennlige reisemåte. Vær tidlig ute med å bestille billetter. Dere får pengene tilbake i etterkant av møtet. Lokallagene kan velge å betale hele eller deler av deltageravgiften for sine delegater.

Vi oppfordrer fylkeslagene til å koordinere landsmøteforberedelsene i fylket. Dette gjelder påmelding, skolering og praktiske gjøremål.

 

Forslag som kommer i forkant av landsmøtet sendes til au@nu.no, og forslag som kommer under selve landsmøtet leveres til møtelederne.

Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med organisasjonssekretær Solveig  orgsek@nu.no

Velkommen til Fredrikstad og Haugetun Folkehøgskole!