1. Innkalling til Natur og Ungdoms 53. ordinære landsmøte

Vi vil med dette innkalle til Natur og Ungdoms landsmøte 2018. Landsmøtet avholdes på Haugetun folkehøgskole i Fredrikstad. Landsmøtet er Natur og Ungdoms høyeste organ. Møtet er innkalt 10 uker før det skal avholdes, slik vedtektene krever.

Fredrikstad, 6. – 9. januar 2018

Landsmøtet bestemmer Natur og Ungdoms politiske standpunkter, og trekker opp hovedlinjene for arbeidet vårt. Det er gjennom landsmøtet at lokallagene har størst mulighet til å påvirke organisasjonen direkte. Landsmøtet er en stor og viktig samling i Natur og Ungdom, og er en god anledning til å bli kjent med flere NUere.

Vi håper alle lokallag vil møte på landsmøtet. Dere kan sende representanter etter følgende modell:

5-49 medlemmer:                   2 delegater
50-99 medlemmer:                 3 delegater 
100-149 medlemmer:             4 delegater
150-199 medlemmer:             5 delegater
200-299 medlemmer:             6 delegater
300-399 medlemmer:             7 delegater
400-499 medlemmer:             8 delegater
500-599 medlemmer:             9 delegater
600-699 medlemmer:             10 delegater
700-799 medlemmer:             11 delegater
800- < medlemmer:               12 delegater

Hvert enkelt lokallag må selv velge og deretter melde på sine representanter. Last ned vedlegget «Delegatfordeling til landsmøtet» for å se hvor mange medlemmer lokallaget har.

Påmeldingsfristen til landsmøtet er mandag 20. november. Påmelding gjøres her.

Alle som skal delta er nødt til å melde seg på gjennom skjema på nu.no/lm.

Alle lokallag må levere registreringsskjema for å kunne sende delegater til landsmøtet. Send derfor inn registreringsskjema som ligger på nu.no/registrering, dersom lokallaget ikke tidligere har levert registreringsskjema for 2017.

Ifølge vedtektene har delegatene fra lokallag, studentlag og landsstyret stemmerett på landsmøtet. Delegater fra studentlag har ikke stemmerett dersom de ikke er ordinært medlem i Natur og Ungdom. Varamedlemmene til landsstyret, det påtroppende landsstyret med vararepresentanter, påtroppende og avtroppende fylkesstyremedlemmer og medlemmer av utvalg har tale- og forslagsrett. Spesielt inviterte gjester møter med talerett.

Dette er første innkalling, alle sakspapirene kommer i posten til lokallagsledere og fylkesledere på e-post. Hoveddelen av sakspapirene kommer i andre innkalling.. Alle delegater vil få alle innkallingene utdelt på landsmøtet. Sakspapirene blir fortløpende lagt ut på Natur og Ungdoms nettsider, på adressen nu.no/lm og sendt til alle påmeldte delegater. Vi oppfordrer til tidlig å sette seg inn i sakene.

Landsmøtet starter om morgenen lørdag 6. januar. Deltakerne kommer likevel til Haugetun folkehøgskole fredag 5. januar ettermiddag/kveld. Denne kvelden blir det møter for fylkeslagene, og i tillegg et opplegg med blant annet informasjon om landsmøtet og mulighet for å øve seg på å bruke talerstolen. Møtet avsluttes på ettermiddagen tirsdag 9. januar.

Deltageravgiften er på 900 kroner. Den inkluderer dekning av billigste, mest miljøvennlige reisemåte. Vær tidlig ute med å bestille billetter. Dere får pengene tilbake i etterkant av møtet. Lokallagene kan velge å betale hele eller deler av deltageravgiften for sine delegater.

Vi oppfordrer fylkeslagene til å koordinere landsmøteforberedelsene i fylket. Dette gjelder påmelding, skolering og praktiske gjøremål.

Vedlagt finner dere saksliste, delegatfordeling og en håndbok som gir en innføring i hva som skal skje på landsmøtet. Alle andre sakspapirer kommer på mail til delegater og lokallagsledere. Dette er nytt av året, derfor er det enda viktigere at dere arrangerer landsmøteforberedende møter for lokallaget eller fylkeslaget slik at alle kan sette seg inn i sakspapirene. I tråd med vedtektene er fristen for å fremme endringsforslag til vedtektene samt for å fremme nye saker til landsmøtet 2018 satt til lørdag 25. november. Fristen for å fremme endringsforslag til miljøpolitisk plattform er satt til samme dag. For at forslagene skal kunne behandles av landsstyret på forhånd ber vi likevel om at forslagene kommer innen onsdag 8. november. Forslagene sendes til au@nu.no.

Har du spørsmål angående landsmøtet, ta kontakt med organisasjonssekretær Bendik  orgsek@nu.no

Velkommen til Fredrikstad og Haugetun Folkehøgskole