2. innkalling til Natur og Ungdoms landsmøte

Vi vil med dette innkalle til Natur og Ungdoms landsmøte 2018. Landsmøtet avholdes på Haugetun folkehøgskole ved Fredrikstad.

Til lokallag, studentlag, fylkeslag, landsstyret, sentralstyret, sekretariatet, utvalg og innbudne gjester

2. innkalling til Natur og Ungdoms 53. ordinære landsmøte i 2018

Fredrikstad, 6.-9. januar 2018

Vi vil med dette innkalle til Natur og Ungdoms landsmøte 2018. Landsmøtet avholdes på Haugetun folkehøgskole ved Fredrikstad. Dette er andre sakspapirbunke til landsmøtet, og inneholder:

 • Forslag til dagsorden og tidsplan
 • Forslag til endringer i Miljøpolitisk plattform
 • Forslag til endringer i vedtektene
 • Gjeldende vedtekter
 • Gjeldende Miljøpolitisk plattform
 • Innledende dokument til Hva NU-debatten
 • Landsstyrets forslag til arbeidsprogram
 • Landsstyrets forslag til organisasjonsprogram
 • Landsstyrets forslag til valgkomité 2018
 • Regnskap og Revisjonsberetning for 2016
 • Valgkomiteens innstilling til arbeidsutvalg
 • Landsstyrets forslag til budsjett for 2018
 • Fraværsbrev
 • Praktisk info til foresayye

Sakspapirer finner du i sidemenyen

I tillegg får du Blablabladet, Natur og Ungdoms landsmøteavis. Her finner du bakgrunnsinformasjon om mange av sakene som blir viktige på NUs landsmøte, og du kan lese om det øvrige programmet på landsmøtet.

Første sakspapirbunke er allerede sendt ut. Du finner dem også på nu.no/lm/1-innkalling-til-landsmotet/. I tillegg til disse papirene deles en tredje bunke sakspapirer ut på landsmøtet samt alle papirene som er sendt ut til nå. Papirene til denne vil legges ut på nettet etter hvert som de blir klare. Den tredje sakspapirbunken vil inneholde:

 • Forslag til uttalelser
 • Formell og evaluerende årsmelding
 • Forretningsorden

Valgkomiteen er ved utsending av andre innkalling ikke ferdig med innstilling til sentralstyre for 2018, verv i Naturvernforbundet for 2018 eller Natur og Ungdoms delegater på Naturvernforbundets landsmøte 2018. Dette legges ut på nu.no/lm så snart det er klart. 

All informajson om landsmøte legges ut på nu.no/lm og på facebook-eventet

Forberedelser til landsmøtet

Vi oppfordrer alle landsmøtedelegater til å ta opp landsmøtesakene til debatt i sitt lokallag i god tid før landsmøtet. Det kan være lurt å forberede innlegg dere vil holde på landsmøtet på forhånd. Tenk også over om dere vil fremme en uttalelse om saken dere jobbe med. Onsdag før landsmøtet begynner, så blir det øving i mikrofon for nye.

Fristen for endringsforslag til vedtektene og miljøpolitisk plattform gikk ut 25. november. Det samme gjelder fristen for å ta opp nye saker. Fristen for endringsforslag til arbeidsprogrammet og organisasjonsprogrammet settes på landsmøtet.

Påmelding og stemmerett

Ifølge vedtektene har delegatene fra lokallag, studentlag og landsstyret stemmerett på landsmøtet. Unntakene er at landsstyret ikke har stemmerett i saker som angår organisasjonens regnskap og årsmelding, og at delegater fra studentlag ikke har stemmerett dersom de ikke er medlem i Natur og Ungdom. Sentralstyret, sekretariatet, påtroppende og avtroppende medlemmer av fylkeslagenes styrer, medlemmer av utvalg nedsatt av landsstyret, studentstyret til Natur og Ungdom og NNV møter med tale- og forslagsrett. Spesielt innbudte personer møter med talerett.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgiften er på 900 kroner, ved forhåndsbetaling. Betaling gjøres til kontonummer 5010 05 05492 og merkes med «NULM [deltagernavn] og [lokallag]». Dette gjelder også dersom lokallaget velger å betale hele eller deler av deltakeravgiften for sine delegater. Det må da spesifiseres for hvor mange og hvor stor andel det betales for per person. Dersom man ikke forhåndsbetaler, og betaler kontant ved oppmøte er deltakeravgiften 1000kr. For spørsmål om betaling, send en e-post til orgsek@nu.no.

Deltakeravgiften inkluderer dekning av billigste, mest miljøvennlige reisemåte. Bestill billetter i god tid! Vi setter opp fellesbuss fra Oslo Sentralstasjon til Haugetun fredag 5. januar, med avgang klokken 15.30. Oppmøte er 15:00 på Oslo Sentralstasjon, ved den store tavlen i avgangshallen. Det er viktig at du møter opp til tiden da vi har mange som må bekreftes at de er tilstede. Tirsdag 9. januar vil bussen være på bussterminalen i Oslo seinest kl. 15.30.

Det vil gå en buss innom Mossekaia for de som kommer fra Østfold og Vestfold. Oppmøte på kaia er kl 16:15.

Dette gjelder ikke for landsstyret, som har egne møter i forbindelse med landsmøtet og dermed må reise til andre tider.

På landsmøtet sover vi i sovesaler, så husk sovepose og liggeunderlag. Delegater med spesielle behov og gjester tilbys rom og seng – ta kontakt med Sigrid dersom dette er aktuelt for deg. På landsmøtemiddagen på lørdag skal vi feire oss selv litt – så ta på deg noe du føler deg fin i. Husk ellers varme klær til både innendørs- og utendørsbruk, og gjerne noen ekstra slanter til landsmøtekafeen.

Med dette brevet finner du fraværsbrev som forteller skolen din at fravær i forbindelse med landsmøtet er å regne som gyldig politisk fravær. Landsmøtet er selvsagt rusfritt. Dersom du har spørsmål om landsmøtet og påmeldingen, ta kontakt med din fylkesleder, regionsekretær eller med organisasjonssekretær, Bendik, på orgsek@nu.no eller tlf. 417 63 508

Velkommen til Fredrikstad og Haugetun Folkehøgskole!