fbpx

Få flere medlemmer

Medlemmer er det viktigste i et lokallag. Vår styrke i miljøkampen er at vi er unge, at vi er mange og at vi er villige til å bruke fritiden vår på å redde verden. Jo flere vi er, jo mer kan vi få gjort. Men man trenger ikke være 20 stykker for å jobbe, er man to er man mange nok til å sette i gang med en sak. Det er ofte når et lokallag jobber med en sak, og folk ser at dere får utretta nø, at det kommer mange nye medlemmer. Folk vil jo være med der de ser at det skjer ting!

Hvor kan dere verve?

 • Arrangere åpent møte: Heng opp plakater, si fra til lokalavisa, ring de passive medlemmene der dere bor. Snakk med folk dere kjenner som kan være intresserte. Inviter gjerne en fra fylkesstyret til å komme på møtet. På møtet er det lurt å finne ut hva dere vil jobbe med framover, og gi de nye oppgaver, sånn at de skjønner at de trengs. Skriv opp navn og kontaktinfo til alle, sånn at dere få tak i dem seinere.
 • Foredrag- be læreren/skolens ledelse om lov til å holde foredrag for klasser på skolen, eller på naboskolene. Natur og Ungdom harforedragsmaler som kan benyttes til dette! Dere kan også få hjelp av fylkesstyret og regionssekretæren deres til dette. Verv etter at du har holdt foredraget.
 • Å ha vervedag – lokallaget kan ha stand på skolen, kjøpesenteret, gågata eller på festival! Ta med et lite bord, Putsj, verveblokker, infohefter og annet infomateriell. Trenger dere materiell til standen, send en mail tilverving(a)nu.no. Oppsøk forbipasserende, og gå bort til grupper og vennegjenger – hvis én er interessert, kan fort de andre også bli det!
 • Sosiale medier – mange av dine venner befinner seg på Facebook og Twitter. Dette kan være en god arena for å verve venner! Inviter dem til å likeNatur og Ungdom på Facebook, og spør om de vil bli medlem.
 • I dagliglivet – på trening, biblioteket, kafeen, bussen, toget etc. – ha alltid en verveblokk i baklomma!

Stand

 • En av de enkleste måtene å få stand er å spørre på skolen der du går. Hør med en lærer eller med rektor på din skole om du/dere kan få ha en stand i gangen, skolegården eller kantina.
 • En stand er ikke noe hokuspokus. To pulter fra et klasserom eller et lite campingbord er nok. Det viktigste er at dere har plass til litt NU-materiell dere kan dele ut og som folk kan komme bort til standen å lese på. Husk at det er viktig at man lett ser at det er Natur og Ungdom sin stand. Den enkelteste måten er å skrive “Natur og Ungdom” tydelig på en plakat
 • Ha nok med NU-materiell og verveblokker! Det er alltid bra å ha med forskjellig infohefter og flyers om Natur og Ungdom. Dersom du trenger mer materiell kan du bestille det ved å sende en mail til info(a)nu.no. Verveblokker bestiller du ved å sende mail til verving(a)nu.no
 • Et annet tids er å ha med boller eller annet snæks som man kan dele ut til de som kommer innom standen. Da kan det være lettere å få folk til å komme bortom og dere kan fortelle dem om Natur og Ungdom når de spiser en bolle eller to.
 • Lag gjerne noen artige aktiviteter på standen. Det kan være som mangt, et tips er at dere for eksempel lager en quiz med enkle spørsmål om miljø der svarene for eksempel kan finnes i informasjonsmateriellet dere har med på standen.. Om dere har lyst kan dere jo gi en liten premie til alle som svarer på quizen eller de som klarer noen rette svar.
 • Andre steder der du kan ha stand er i gågata eller på torget i byen din, på kjøpesenteret i nærheten eller på biblioteket. Dersom dere skal ha en stand i byen må dere gjerne få en tillatelse fra kommunen eller politiet. Det er lettest å ringe til servicekontoret i deres kommune, telefonnummeret finner du på deres kommune sine hjemmesider. Dersom dere trenger hjelp til å skaffe en standstillatelse kan dere få hjelp av deres regionsekretær. Her finner duhvem som er deres regsek.
 • Penger? – det å ha en stand med litt forskjellig stæsj og utstyr er ikke dyrt, men kan koste litt penger. Frykt ikke for penger kan dere lett få ved å søke Natur og Ungdoms lokallagsfond. Hver måned deler vi ut penger til lokallag, enten til vanlig drift av lokallag og til lokallag som setter i gang prosjekter som å arrangere konsert og liknende. På nu.no/lokallag kan du finne info om hvordan ditt lokallag kan søke penger fra lokallagsfondet.

Introduksjon – HEI!…
For å starte en samtale med de du møter kan du si noe av dette

 • Synes du bussbilletten burde vært billigere?
 • Hva tenker du om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja?
 • Er du bekymret for klimaendringene?
 • Synes du togtilbudet skulle vært bedre?
 • Vil du ha renere byluft?
 • Hva synes du om kolletivtilbudet i byen vår?
 • Har du hørt om Natur og Ungdom?

Nevn Natur og Ungdom
Avhengig av hva de svarer kan du fortsette noe sånt som det her

Det synes/synes ikke vi heller. Jeg er frivillig i Natur og Ungdom hvor vi jobber for:

 • at det skal bli billigere å benytte seg av buss og kollektivtrafikk
 • at Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes oljefritt
 • at politikerne skal ta ansvar og bekjempe klimaendringene.

Si noe om hvorfor det er viktig at ungdom engasjerer seg i det som er vår generasjons viktigste kamp. Det handler om rettferdighet og solidaritet for fattige som blir rammet av klimaendringene som vi i den rike verden har skapt.

Fortell om den sosiale siden av å være med i NU. Morsomme seminarer, festivaler, og sommerleir!

Om Natur og Ungdom

Natur og Ungdom er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom. Vi er over 6500 medlemmer og har over 70 lokallag som jobber med lokale saker der de bor. Her i (sett inn din by) hvor jeg er medlem, jobber vi med (sett inn det du jobber med). Generelt jobber Natur og Ungdom for å ta vare på naturen ved å redusere klimagassutslipp, ta vare på naturmangfoldet og ved å gjøre det lettere for folk flest å være miljøvennlige. Eksempler på saker som Natur og Ungdom jobber med er at man ikke skal drive med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, at kollektivtrafikken rundt om i landet skal bli bedre og billigere, at man ikke skal dumpe gruveavfall i Førdefjorden, at ulike kommuner skal ha kildesortering og så videre.
Dette er et eksempel som du kan ta utgangspunkt i. Bli inspirert og lag gjerne din egne lille notatlapp med det du vil si og budskapet du vil komme med når du verver. 

Når du er ute og verver, så husk at folk kan melde seg inn på SMS:
Den du verver: Send  <NU MEDLEM> til 2377
DU: Send <NU (ditt navn) har vervet (mobilnummer til den du vervet)> til 2377

Trenger du flere tips eller hjelp? Ta kontakt med de verveansvarlige i sentralstyret på verving(a)nu.no