Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog, vassdrag og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Tora Molvik Fougner
Yrja Skjærum
Øyunn Hasvik
Aksel Bødtker
Siri Killie Stabel
Mari Qviller

Einar Sletten følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.