fbpx

Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog, vassdrag og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Knut Isdal
Yrja Skjærum
Øyunn Hasvik
Aksel Bødtker
Jannicke Totland
Mari Qviller

Tora Fougner Økland følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.