fbpx
Therese Hugstmyr Woie

Valgkomitéens innstilling til supplering av sentralstyret våren 2016

18.05.2016 av Sandra Butoyi

Valgkomitéen har gjort klar sin innstilling til supplering av sentralstyret. Innstillingen behandles på landsstyremøtet 21.-22. mai.

Valgkomitéen våren 2016 har bestått av Mehdi Belhaj, Bendik Hugstmyr Woie, Asta Rønning Fjærli, Anna Birkeland Olerud, Sigrid Elise Høeg, Ask Haugerud Hovik (vara) og Sigrid Vigdisdatter Berg (vara).

Valgkomitéens arbeidsoppgaver i vårhalvåret er å intervjue alle medlemmer som ønsker det, om nødvendig supplere valgkomité og sentralstyre, og gi tilbakemelding til arbeidsutvalget og sentralstyret. I løpet av mars og april ble det gjennomført 38 intervjuer med sentralstyret, ansatte og landsstyret.

Ved sentralstyrets sluttefrist 4. april hadde ikke valgkomitéen mottatt noen henvendelser om at noen ønsket å slutte i vervet sitt. Valgkomitéen anså det derfor som unødvendig å stille spørsmål om supplering av sentralstyret i de resterende intervjuene. Intervjuer med ansatte og sentralstyre var allerede gjennomført på dette tidspunktet, men ikke intervjuer med landsstyret. Onsdag 12. mai trakk Erlend Hansen seg fra sitt verv i sentralstyret. I den anledning ble det holdt et ekstraordinært møte og valgkomitéen satte i gang arbeid for å lage en innstilling til landsstyremøtet 21.-22. mai. Landsstyret og andre NU-medlemmer fikk muligheten til å gi sine innspill via et spørreskjema på internett. Innspill fra skjemaet og intervjuene danner grunnlaget for valgkomiteens innstiling.

Valgkomitémedlemmet Bendik Hugstmyr Woie ble regnet som inhabil, og var ikke tilstede da den innstilte personens kandidatur ble diskutert og avgjort.

Innstillingen gir et sentralstyre som er i tråd med kravene til kjønnsbalanse. Valgkomitéen mener innstillingen styrker den geografiske spredningen i sentralstyret.

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

Innstilling til supplering av sentralstyret:
Therese Hugstmyr Woie (ny)

Therese er 18 år gammel og ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014. Hun kommer fra Tromsø i Troms, og har bodd 5 år i Lofoten. Hun gikk realfag og ekstremsport på videregående i Tromsø. Fra slutten av 2014 til starten av 2016 var hun lokallagsleder i Tromsø Natur og Ungdom. Hun var 2. nestleder i Troms Natur og Ungdom fra 2014 til 2015, og var 1. nestleder i fylkesstyret fra 2015 til 2016. For tiden er hun også nestleder i Tromsø Naturvernforbund og styremedlem i Troms Naturvernforbund. Therese har tidligere vært nestleder i Changemaker Tromsø. I Natur og Ungdom har Therese jobba med fiskeripolitikk og lakseoppdrett, oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet, og samferdselssaker som Kvaløyaforbindelsen og køprising. Therese sitter i sommerleirgruppa for 2017.

Therese har fast jobb i Tromsø og kommer til å arbeide fra Natur og Ungdoms Tromsøkontor det første halve året.

Innstillingen ble vedtatt av Natur og Ungdoms landsstyre 22.05.2016.