fbpx

Natur og Ungdom forsterker laget

13.06.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

To nye ansatte i Oslo og to i Tromsø. Dette er fasiten og firkløveret som skal være med på å løfte Natur og Ungdom videre. Det er tre sekretærer som skal hjelpe lokallagene og bidra til mer aktivitet landet rundt, og det har i tillegg blitt valgt et nytt sentralstyremedlem. Les mer om de nedenfor.

Therese Hugstmyr Woie er nyvalgt sentralstyremedlem.

Jørgen Næss Karlsen er ny regionssekretær for Vestlandet.

Joanne Sørheim er den nye regionssekretæren for Oslo, Telemark og Agder.

I tillegg er Bendik Hugstmyr Woie ny kampanjesekretær for Nord-Norge.