fbpx
Mari Gjerdåker
Mari Gjerdåker. Foto: Amanda Iversen Orlich

Valgkomitéens innstilling til supplering av sentralstyret sommer 2016

27.06.2016 av Sandra Butoyi

Valgkomitéen har gjort klar sin innstilling til supplering av sentralstyret. Innstillingen behandles på landsstyremøtet 28. juli.

Valgkomitéen våren 2016 har bestått av Mehdi Belhaj, Bendik Hugstmyr Woie, Asta Rønning Fjærli, Anna Birkeland Olerud, Sigrid Elise Høeg, Ask Haugerud Hovik (vara) og Sigrid Vigdisdatter Berg (vara).

Valgkomitéens arbeidsoppgaver i vårhalvåret er å intervjue alle medlemmer som ønsker det, om nødvendig supplere valgkomité og sentralstyre, og gi tilbakemelding til arbeidsutvalget og sentralstyret. Innen landsstyremøtet 21.-22. mai hadde kun et sentralstyremedlem gitt beskjed om at han ikke ønsket å fortsette i vervet sitt fra høsten av. Valgkomitéen innstilte på å supplere inn Therese Hugstmyr Woie. Landsstyret vedtok innstillingen enstemmig.

16. juni ble det klart at enda et sentralstyremedlem slutter fra høsten av. Valgkomitéen legger derfor opp til suppleringsvalg på landsstyrets sommerleirmøte. Uka etter denne beskjeden ble landsstyre, sentralstyre, ansatte og andre NU-medlemmer oppfordret til å sende inn sine innspill på e-post og spørreskjema. Landsstyret ble også oppringt på telefon. Både innspill fra denne runden, og innspill fra tidligere i vår, danner grunnlaget for valgkomiteens innstilling.

Innstillingen gir et sentralstyre som er i tråd med kravene til kjønnsbalanse.

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

Innstilling til supplering av sentralstyret:
Mari Gjerdåker (ny)
Mari er 22 år gammel og kommer fra Oslo. Siden mars 2015 har Mari jobbet som aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom. Hun har erfaring fra Operasjon Dagsverk, der hun har vært distriktskomitéleder, og seminaransvarlig i hovedkomitéen i 2012. Senere har hun hatt verv i ODs styre og vært leder i ODs internasjonale komite. Av politiske saker har Mari jobbet med E18 og bilfritt sentrum i Oslo. Hun har også lagt ned arbeid i kampen mot dumping av gruveavfall i norske fjorder, og var blant aksjonistene på Engebøfjellet i februar i år. Mari har gjennom jobben sin arrangert en rekke seminarer og arrangementer, vært med på å starte nye lokallag og sørget for at Oslo NU har hatt høy aktivitet. Ved siden av Natur og Ungdom studerer hun samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo.