fbpx
Sentralstyret på landsmøtet 2016
Sentralstyret på landsmøtet 2016

Sentralstyre 2017 – gi innspill til valgkomiteen!

07.10.2016 av Sandra Butoyi

Valgkomiteen jobber med innstilling til valg av sentralstyre for 2017. Vi trenger dine innspill!

Vet du om noen som burde sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre eller valgkomite? Har du selv lyst til å sitte i sentralstyret eller valgkomite?

Valgkomiteen samler nå innspill til innstilling til valg av sentralstyre og valgkomite for 2017. I dette skjemaet kan du fylle ut dine innspill: https://goo.gl/forms/MyRUD3JrSCLPmS4r2

Du kan også sende en mail til valgkomite@nu.no.

Innstillingen lages basert på intervjuer og innspill fra medlemmer i organisasjonen, landsstyret, sentralstyret og sekretariatet. Videre følges retningslinjer om kriterier for valg til sentralstyret. Det innebærer blant annet å sikre minst 40 % representasjon av begge kjønn, og etterstrebe en jevn geografisk spredning.

Valg foregår hvert år på landsmøtet i januar.

Høsten 2016 består komiteen av Gina Gylver, Ask Haugerud Hovik, Fredrik Matre, Sigrid Høeg, Bendik Hugstmyr Woie, Sigrid Berg og Anna Birkeland Olerud.