fbpx

Valgkomitéens innstilling til sentralstyre for 2017

30.11.2016 av Natur og Ungdom

Valgkomitéen har gjort klar sin innstilling til sentralstyre for 2017. Innstillingen behandles på landsmøtets siste dag 8. januar.

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til nytt sentralstyre. Sentralstyret består av leder, 1. nestleder og 2. nestleder og opp til 12 øvrige sentralstyremedlemmer.. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyre, sentralstyre, sekretariat og andre medlemmer.
Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
Valgkomiteen høsten 2016 har bestått av Ask Haugerud Hovik, Bendik Hugstmyr Woie, Sigrid Vigdisdatter Berg, Sigrid Elise Høeg, Anna Birkeland Olerud, Gina Gylver (1. vara) og Fredrik Matre (2. vara).

Leder: Ingrid Skjoldvær (gjenvalg)
Ingrid er 23 år gammel og kommer fra Sortland i Vesterålen. Hun ble med i Natur og Ungdom i 2006, og ledet Sortland Natur og Ungdom fra 2008. For sitt arbeid med oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ble Ingrid kåret til Årets Sortlending 2009. Fra 2010 til 2012 var Ingrid fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom. Lokalt jobbet Ingrid for vindkraft, bilfritt sentrum og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
Ingrid jobbet fra sommeren 2012 som regionsekretær for Oppland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Sommeren 2013 ble hun valgt inn i sentralstyret og på landsmøtet i 2014 ble Ingrid valgt til 1. Nestleder. Sin første høst i sentralstyret var Ingrid med å lede arbeidet med å sikre oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja under Stortingsvalget. I sentralstyret har Ingrid også jobbet med oljeboring i Arktis, fornybar energi, klimaforhandlinger, gruver og internasjonalt miljøsamarbeid. Hun har sittet i styret til Young Friends of the Earth Europe og jobbet som oljerådgiver i Bellona. I dag sitter Ingrid i styret til Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.
På landsmøtet i 2016 ble Ingrid valgt til leder og har i året som har gått vært sentral i aksjonene ved Førdefjorden og stevningen av staten for oljeboring i Arktis.

1. Nestleder: Gaute Eiterjord (gjenvalg)
Gaute er 21 år og kommer fra Stavanger i Rogaland. Han ble med i Natur og Ungdom i 2010, og ble aktiv i lokallaget i Stavanger fra høsten 2011. Lokalt har han jobbet mye med samferdselssaker som køprising og bybane. Våren 2012 ble han supplert inn som styremedlem i fylkesstyret i Rogaland. Året etter ble han fylkesleder i Rogaland. På landsmøtet i 2014 ble han valgt inn i sentralstyret. På landsmøtet i 2015 ble han valgt som 2. nestleder, og i 2016 som 1. nestleder. I sentralstyret jobber han med fiskeri, oppdrett og olje, og har tidligere jobbet med samferdsel og landbruk.

2. Nestleder: Magnus Storvoll Strømseth (gjenvalg)
Magnus er 21 år og kommer fra Tromsø. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2008, og ble
aktiv i lokallaget i Tromsø i 2009. Han var lokallagsleder fra 2012 fram til han ble valgt inn i
sentralstyret i januar 2014. I sentralstyret jobber Magnus med natur og samferdsel, og har tidligere
jobbet med olje og fiskeri. Han er ansvarssentralist for Troms. Magnus har mye erfaring med
fjordsakene som tidligere faggruppeleder for natur og medlem av Naturvernforbundets gruveutvalg, samt med oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja-saken fra tiden i lokallag i Tromsø.

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Vilde Gjerde Lied (ny)
Vilde er 20 år gammal og kjem frå Liabygda på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Ho har som aktivist vore mest opptatt av internasjonal solidaritet, strukturell undertrykking og klimakampen. Ho er aktiv i Latin-Amerikagruppene som representant i landstyret for LAG-Oslo. Ho var i 2015 på solidaritetsbrigade til Brasil med De Jordløses Bevegelse, og har etter dette blant anna jobba politisk med miljøskadeleg industrijordbruk. Vilde var med på å stifte nettverket Nei til et Uetisk Oljefond.

Sara Andersen Vågenes (ny)
Sara er 21 år og kommer fra Bergen i Hordaland. Hun har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2010. Hun startet som aktiv i Bergen Natur og Ungdom og ble valgt til nestleder i lokallaget høsten 2013. Sara har jobbet med lokale saker som køprising i Bergen, og mye med oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og gruvedumping i Førdefjorden. Fra 2014 til 2016 jobbet Sara som kampanjesekretær for Vestlandet i Natur og Ungdom. Fra høsten 2016 studerer hun utviklingsstudier på Universitetet i Oslo og det siste halvåret har hun sittet i sentralstyret til Changemaker Norge, samt vært aktiv i Oslolaget av Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

My-Anine Wilhelmsen (ny)
My er 19 år og kommer fra Moss i Østfold. Hun har vært medlem i Natur og Ungdom siden 2014, og har vært med i Moss lokallag. My har siden 2014 vært aktiv i Operasjon Dagsverk. Hun har vært i distriktskomiteen, der hun satt som seminaransvarlig. Det siste året har My sittet i hovedkomiteen der hun har hatt ansvar for nasjonale seminarer, og fulgt opp fylkene Aust-Agder og Vest-Agder samt å være med på å lage årets informasjonskampanje og holde foredrag.

Nora Kok (ny)
Nora er 20 år og kommer fra Kongsvinger i Hedmark. Hun ble aktiv i Natur og Ungdom i 2012. Hun har vært lokallagsleder i Kongsvinger NU. Når Nora var lokallagsleder jobbet hun mye med Fjordsakene og å informere om Natur og Ungdom lokalt. I tillegg til sitt engasjement i NU har Nora også vært aktiv i Young Friends of the Earth, blant annet på en samling i Belgia hvor hun jobbet med strategier for å sikre økt mangfold i miljøvernorganisasjoner.

Torkel Salvesen Lie (ny)
Torkel er 20 år og kommer fra Fana i Bergen. Torkel har vært aktiv i Natur og Ungdom siden januar 2012 og var aktiv i Bergen Natur og Ungdom hvor han har jobbet mye med bybaneutbygging, rushtidsavgift og byluft. Han satt i fylkesstyret sommeren 2013 til 2015 og var fylkesleder det siste året. Siden sommeren 2015 har han jobbet som regionsekretær i Natur og Ungdom hvor han har vært sekretær for Aust-Agder, Vest-Agder, Buskerud, Vestfold og Østfold. I lokallag og fylkesstyre har han også jobbet med sjødeponi i norske fjorder og oljeboring utenfor LoVeSe. Torkel har også vært leder for Amnesty Vest ungdomsgruppe fra 2013 til 2014. Under det første halvåret i sentralstyret vil Torkel arbeide fra Bergen.

Mari Gjerdåker (ny)
Mari ble supplert inn i sentralstyret av landsstyret i juli 2016. Hun er 23 år gammel og kommer fra Oslo. Før det jobbet hun som aktivitetskoordinator for Oslo Natur og Ungdom fra mars 2015. Hun har erfaring fra Operasjon Dagsverk, der hun har vært distriktskomitéleder, og seminaransvarlig i hovedkomitéen i 2012. Senere har hun hatt verv i ODs styre og vært leder i ODs internasjonale komite. Av politiske saker har Mari tidligere jobbet med E18 og bilfritt sentrum i Oslo. I sentralstyret har hun jobbet med gruvedumping i fjorder, fiskeri og oppdrett. Ved siden av Natur og Ungdom studerer hun samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo.

Therese Hugstmyr Woie (ny)
Therese ble supplert inn i sentralstyret av landsstyret i mai 2016. Hun er 19 år gammel og ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014. Hun kommer fra Tromsø i Troms, og har bodd 5 år i Kabelvåg i Lofoten. Hun gikk realfag og ekstremsport på videregående i Tromsø. Fra slutten av 2014 til starten av 2016 var hun lokallagsleder i Tromsø Natur og Ungdom. Hun var 2. nestleder i Troms Natur og Ungdom fra 2014 til 2015, og var 1. nestleder i fylkesstyret fra 2015 til 2016. Hun har også vært nestleder i Tromsø Naturvernforbund og styremedlem i Troms Naturvernforbund. I Natur og Ungdom har Therese jobbet med fiskeripolitikk og lakseoppdrett, oljeboring i Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet, og samferdselssaker som Kvaløyaforbindelsen og køprising. Therese sitter i sommerleirgruppa for 2017. I sentralstyret jobber hun nå med olje og fiskeri.

Tina Andersen Vågenes (gjenvalg)
Tina er 21 år og kommer fra Bergen. Hun har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2010. Hun startet som aktiv i Bergen Natur og Ungdom og ble valgt til leder av lokallaget høsten 2012. Hun ble i samme periode valgt inn i fylkesstyret til Hordaland NU, og fra sommeren 2013 var hun vært fylkesleder og satt i landsstyret. Tina har jobbet med mange lokale saker, blant annet med innføring av køprising i Bergen og mot utbygging av Flesland lufthavn. Tina ble valgt inn i sentralstyret høsten 2014 og har siden da jobbet med klima og olje og særlig mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord. Tina er nå fagleder for natur i Natur og Ungdoms sentralstyre.

Einar Helland Berger (gjenvalg)
Einar er fra Skedsmo i Akershus. Han er 21 år og har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2011, og har i Nedre Romerike lokallag engasjert seg i lokale samferdsels- og naturvernsaker. I august i 2014 ble han fylkesleder for Akershus Natur og Ungdom, og som fylkesleder jobbet Einar mot naturinngrep i Jødahlsmåsan i Ullensaker/Nes og for at befolkningsveksten i fylket skal møtes på en miljøvennlig måte. Høsten 2015 ble han valgt inn i sentralstyret. Han har også deltatt på fiskeriarbeidsuka Fesk førr framtida og er opptatt av fiskeripolitikk. I sentralstyret jobber han nå med fiskeri og oppdrett, og er teknisk ansvarlig på kontoret.

Torgeir Vestre (gjenvalg)
Torgeir er 21 år og kommer fra Ålesund på Sunnmøre. Han ble aktiv i Natur og Ungdom i 2010. Han ble lokallagsleder i Ålesund, og satt i fylkesstyret fra høsten 2011 før han ble fylkesleder i Møre og Romsdal i 2012. I Møre og Romsdal har han jobbet mye med blant annet samferdsel. Torgeir satt også i Natur og Ungdoms valgkomité for 2012 og 2013, og i programkomiteen for 2014. Høsten 2014 ble han valgt inn i sentralstyret og har siden den gang jobbet med samferdsel, klima, olje og energi.

Syvert Tuntland Kråkenes (gjenvalg)
Syvert er 21 år og kommer fra Bergen i Hordaland. Syvert er oppvokst i Oslo og ble aktiv i Natur og Ungdom i 2009. I lokallaget på Nordstrand i Oslo har Syvert vært både nestleder og leder før han ble valgt inn i fylkesstyret i Oslo, høsten 2012 og ble valgt som 1. nestleder sommeren 2013. Syvert ble valgt inn i sentralstyret i januar i 2015. Syvert har vært faggruppeleder for samferdsel i sentralstyret, og arbeidet med gruvedumping, fiskeri og oppdrett.

Natalie Akweley Ama Ekroll (gjenvalg)
Natalie er 21 år og kommer fra Bøler i Oslo. Hun har vært med i Natur og Ungdom siden 2008 og aktiv i Nordstrand og Oslo som bla. lokallagsleder og fylkesleder. Hun har sittet i jordbruksutvalget og jobbet mye med oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og bilfritt sentrum. Som fylkesleder hadde hun ekstra fokus på å bygge opp fylket organisatorisk. Hun var tidligere regionssekretær for Hedmark, Oppland og Østfold. I sentralstyret jobber Natalie med olje.
Spørsmål om innstillingen og andre deler av valgkomiteens arbeid kan rettes til valgkomite@nu.no