Natur og Ungdoms sentralstyre for 2017
Sentralstyret for 2017 på landsmøtet i 2017

Gi ditt innspill til valgkomiteen!

27.03.2017 av Bendik Hugstmyr Woie

Valgkomiteens halvårlige runde med å hente inn innspill fra organisasjonen er i gang. Gi ditt innspill her!

Valgkomiteen jobber med innstilling til supplering av sentralstyret og valgkomiteen, samt tilbakemeldinger til sentralstyret og arbeidsutvalget. Vi trenger dine innspill!

Vet du om noen som burde sitte i Natur og Ungdoms sentralstyre eller valgkomite? Har du selv lyst til å sitte i sentralstyret eller valgkomite?

Valgkomiteen samler nå innspill til innstilling til en eventuell supplering av valgkomiteen og sentralstyret på landsstyremøtet i mai. Trykk på denne linken for å gi ditt innspill.

Du kan også sende en mail til valgkomite@nu.no.

Innstillingen lages basert på intervjuer og innspill fra medlemmer i organisasjonen, landsstyret, sentralstyret og sekretariatet. Videre følges retningslinjer om kriterier for valg til sentralstyret. Det innebærer blant annet å sikre minst 40 % representasjon av begge kjønn, og etterstrebe en jevn geografisk spredning.