fbpx
Nyvalgt sentralstyre på landsmøtet i 2017
Nyvalgt sentralstyre på landsmøtet i 2017

Innstilling til supplering av sentralstyret

08.05.2017 av Natur og Ungdom

På Natur og Ungdoms landsstyremøte 20.-21. mai skal sentralstyret suppleres, med fire plasser ledige. Valgkomiteen har nå gjort ferdig sitt arbeid, og innstillingen er klar.

Valgkomiteen for 2017 består av Gina Gylver, Sigrid Vigdisdatter Berg, Ask Haugerud Hovik, Bendik Hugstmyr Woie, Fredrik Matre, Jørgen Næss Karlsen (vara) og Eirin Ronæs (vara).

Valgkomiteen for 2017 har ansvar for å gi tilbakemeldinger til sentralstyret og arbeidsutvalget, samle inn innspill fra organisasjonen hvert halvår, innstille til landsmøtet på sentralstyre og verv i Naturvernforbundet, samt å innstille til landsstyret på ny valgkomite. I tillegg har de ansvar for å innstille til landsstyret på supplering av sentralstyret og valgkomiteen om noen skulle ønske å trekke seg i løpet av perioden.

Denne våren har Tina Andersen Vågenes, Syvert Tuntland Kråkenes, My-Anine Wilhelmsen og Natalie Akweley Ama Ekroll sagt til valgkomiteen at de ønsker å trekke seg til sommeren. Valgkomiteen har derfor hatt et arbeid med å samle inn innspill fra sentralstyret, sekretariatet, landsstyret og resten av organisasjonen med mål om å supplere sentralstyret. Valgkomiteen innstiller på å supplere samtlige fire ledige plasser i sentralstyret.

Jørgen Næss Karlsen har ikke deltatt i valgkomiteens arbeid med supplering av sentralstyret etter prosessen med innhenting av innspill var over, da det var klart at han var en aktuell kandidat.

Innstillingen ivaretar kravene om kjønnsbalanse i sentralstyret, og vil resultere i 8 gutter og 7 jenter i sentralstyret.

Valgkomiteens innstilling på nye sentralstyremedlemmer:

Haldis Tjeldflaat Helle

Haldis er 19 år og kommer fra Oslo. Haldis ble medlem av NU i 2013 da det ble startet opp lokallag på Foss VGS, hvor hun etterhvert ble lokallagsleder. I lokallaget har hun jobbet med vegetarmat, palmeolje og kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo, og hun har vært nestleder der det siste året. I fylkesstyret har hun jobbet mye med samferdsel og biologisk mangfold. Hun studerer molekylærbiologi på UiO.

Thor Due

Thor er 20 år og kommer fra Molde i Møre og Romsdal. Han ble medlem i NU i 2013 og var aktiv i Molde Natur og Ungdom. Thor satt i fylkesstyret i Møre og Romsdal fra 2014. Siden 2015 var han fylkesleder for Møre og Romsdal. I lokallag og fylkesstyret har han jobbet med overgangen fra et petroleumsbasert næringsliv til fornybare løsninger, samferdsel og kollektivtransport, sjødeponi og vært aktiv innen verving og rekruttering. Det siste året har Thor gått friluftsliv ved Nordfjord folkehøgskule i Sogn og Fjordane.

Andreas Randøy

Andreas er 20 år og kommer fra Kristiansand i Vest-Agder. Han har vært medlem i Natur og Ungdom siden 2014 og vært med i Kristiansand Natur og Ungdom, hvor han satt i styret fra 2014 til 2016. Høsten 2016 begynte han på folkehøgskolen Nansenskolen i Lillehammer, og var med på å starte opp både Lillehammer Natur og Ungdom og fylkeslaget i Oppland. I lokallaget i Lillehammer har Andreas jobbet for å få DNB til å deinvestere i Dakota Access Pipeline i USA, samt med å snu Oppland Arbeiderparti til å gå mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Siden februar 2017 har Andreas sittet i Natur og Ungdoms nyoppstartede internasjonale utvalg.

Jørgen Næss Karlsen

Jørgen er 20 år og kommer fra Skedsmokorset i Akershus. Han ble medlem av Natur og Ungdom i 2010, og ble aktiv i Nedre Romerike Natur og Ungdom i 2013. Han ble valgt til 1. nestleder i Akershus Natur og Ungdom sommeren 2015. I lokal- og fylkeslag har Jørgen arbeidet med bilfritt sentrum i Lillestrøm og vern av Jødahlsmåsan mellom Nes og Ullensaker. Sommeren 2016 ble Jørgen ansatt som regionsekretær med ansvar for fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Har du spørsmål om innstillingen, eller prosessen videre? Send en mail til valgkomite@nu.no.