fbpx
Natur og Ungdom har over 7500 medlemmer og 70 lokallag over hele landet. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)
Natur og Ungdom har over 7500 medlemmer og 70 lokallag over hele landet. (Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom)

Vil du sitte i Natur og Ungdoms utvalg

13.12.2017 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom har fire utvalg som jobber med forskjellige politiske saksområder.
Utvalg består av frivillige medlemmer som har interesse og ønsker å gjøre en forskjellig innen de ulike saksområdene.

Natur og ungdom søker medlemmer til supplering av følgende utvalg:

Russlandsutvalget
Russlandsutvalget styrer Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt sammen med prosjektets to ansatte. Prosjektet arbeider med ulike miljøproblemer i Nord-vest Russland som atomkraft, energi, skogvern, klima, forbruk og avfall. Prosjektet arbeider også sammen med russiske søsterorganisasjoner for å styrke deres selvstendighet.

Naturvernutvalget
Naturvernutvalget skal supplere naturgruppa i Natur og Ungdoms sentralstyre. Og skal i 2017 arbeide med rovdyrpolitikk, kulturlandskap og pollinerende innsekter. Utvalget vil også bistå Natur og Ungdoms lokal- og fylkeslag innen naturvernsaker.

Jordbruksutvalget
Jorbruksutvalget vil jobbe med å bistå Natur og Ungdoms fylkes- og lokallag og sentralstyret innen jordbruks- og matspørsmål.

Internasjonalt utvalg
Internasjonalt utvalg  vil samarbeide med Natur og Ungdoms internasjonale nettverk i Young Friends og the Earth Europe samt se på relevante internasjonale miljøsaker og klimarettferdighet.

Alle utvalgene vil legge en strategi som godkjennes av sentralstyret og ha en eller flere kontaktpersoner på Natur og Ungdoms sentralkontor.

Søk om å bli med:
For å søke om å sitte i et utvalg kan du skrive en kort tekst om deg selv, din bakgrunn og interesse for det aktuelle saksfeltet du ønsker å jobbe med. Send teksten til au@nu.no innen Mandag 8. januar. 

Utvalgene vil bli valgt av Natur og Ungdoms landsstyre 9. januar