fbpx

Valgkomiteens innstilling til supplering av sentralstyret våren 2018

03.05.2018 av Natur og Ungdom

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til supplering sentralstyre til sommeren 2018.

Valgkomiteens innstilling til supplering av sentralstyret våren 2018

 

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til supplering sentralstyre til sommeren 2018. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyre, sentralstyre, sekretariat og andre medlemmer.

 

De som trekker seg fra sentralstyret til sommeren er: Ella Marie Hætta Isaksen, Vilde Gjerde Lied, Eirin Ronæs og Nora Hua Ly Kok.

 

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Valgkomiteen våren 2018 har bestått av:

Marte Guldal Bramness

Marte Rømoen

Syvert Tuntland Kråkenes

Gina Gylver

Jonas Skjemstad Rønning

Yme Korshavn (1. vara)

Mia Cathryn Haugen Chamberlain (2. vara)

Mia var aktuell til sentralstyret og har derfor ikke deltatt i prosessen med suppleringen.

 

Matilde Corneliussen Løvvik

Matilde er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014 og ble aktiv i Fana Natur og Ungdom samme året. Matilde tok over som lokallagsleder i lokallaget Fana hvor hun jobbet med vern av Hordnesskogen, mot en andre rullebane på Flesland og mot oljeboring i Arktis.  I 2017 ble hun aktiv i Natur og Ungdoms Internasjonale Utvalg. Som medlem av utvalget har hun representert Natur og Ungdom på klimakonferanse i Bonn, og vært med på å arrangere Young Friends of the Earth Europe (Yfoee) sitt årsmøte. Siden mars 2018 har Matilde sittet i Yfoee’s styringsgruppe. I Internasjonalt Utvalg og i Yfoee’s styringsgruppe jobber Matilde for et godt samarbeid mellom Natur og Ungdom og vårt internasjonale nettverk.

 

Valgkomiteens vurdering: Matilde er en gledesspreder og har et stort engasjement for Natur og Ungdoms arbeid. Hun har erfaring fra flere ledd i Natur og Ungdom og bred sakserfaring som strekker seg fra internasjonalt arbeid til skogvern. Dette tror valgkomiteen vil komme godt til nytte i sentralstyret.

 

Ingebjørg Marie Thorkildsen

Ingebjørg er 18 år og kommer fra Skoppum i Vestfold. Hun har vært aktiv i Natur og Ungdom siden høsten 2015. Ingebjørg er også aktiv i Solsikken 4H, hvor hun har vært med i syv år. Hun ble valgt til lokallagsleder for Horten Natur og Ungdom i oktober 2016 og ble valgt til fylkesleder i Vestfold i juni 2017. I lokallag har Ingebjørg jobbet for et bedre busstilbud, arrangert vardebrenning for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og arrangert klesbyttedag. På fylkesnivå har Ingebjørg også jobbet med samferdsel og arrangert temakvelder og helgeseminar. Fjordsakene og klimarettferdighet er saker Ingebjørg brenner for.

 

Valgkomiteens vurdering: Ingebjørg har sakserfaring fra flere fagfelt, og god organisatorisk erfaring og ledererfaring. Hun har utmerket seg som LS-representant ved å trekke de store linjene i NUs arbeid. Dette mener valgkomiteen er en stor styrke som kan komme godt til nytte i sentralstyret.

 

Mia Cathryn Haugen Chamberlain

Mia er 19 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014. Mia har sin bakgrunn i Sosialistisk Ungdom hvor hun var fylkesstyremedlem i ett år før hun flyttet til Oslo for å starte i jobb som regionsekretær for vestlandet i Natur og Ungdom. Hun har også sittet som landsstyremedlem i Ungdom mot EU i to år. I 2015 var hun med på å starte Langhaugen NU og var nestleder der i et halvt år frem til hun dro på utveksling til Wales. Der jobbet hun med å forbedre miljø på skolen med pantelotteri, bedre resirkulering og ved å snakke om NU i skoleklasser og rekruttere medlemmer slik. Ellers har Mia et stort engasjement for oppdrett og har jobbet mye med klimaperspektiv i internasjonale handelsavtaler.

 

Valgkomiteens vurdering: Mia har bred organisasjonserfaring henholdsvis fra Sosialistisk Ungdom, Ungdom mot EU og fra Natur og Ungdom gjennom lokallag og som regionssekretær. Hun har et stort engasjement for fylkesoppfølging og for pressearbeid, samt for politisk arbeid spesielt på oppdrett. Dette tror valgkomiteen vil være en styrke for sentralstyret.

 

Johanne Frost Klepp

Johanne er 19 år og kommer fra Oslo. Johanne ble medlem av Natur og Ungdom i 2014, og ble aktiv i organisasjonen etter deltagelse på sommerleiren ved Førdefjorden sommeren 2015. Senere samme år ble hun leder for Katta Natur og Ungdom, der hun blant annet jobbet mot matsvinn og palmeolje, og med kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo, der hun ble supplert inn som fylkesleder etter landsmøtet 2017. I fylkesstyret har Johanne jobbet for et bedre sykkelnett i Oslo og for et oljefritt LoVeSe. Det siste året har Johanne gått på folkehøgskole i Førde og vært aktiv i lokallaget Førde Natur og Ungdom. Der har hun vært med på å jobbe mot gruvedumpingen av Førdefjorden og for kildesortering av plastemballasje i kommunen.

 

Valgkomiteens vurdering: Johanne har solid erfaring som henholdsvis lokallagsleder for NUs eldste lokallag og som fylkesleder i Oslo. Hun har også en unik erfaring da hun har vært aktiv i to vidt forskjellige fylker. Hun er sterk organisatorisk, og valgkomiteen tror det vil komme godt til nytte i sentralstyret.

 

Alternativt forslag

Det har også kommet inn et alternativt forslag til supplering av sentralstyret. Dette forslaget kommer ikke fra valgkomiteen men fra forslagsstillerne som står under. Dersom du har noen spørsmål om kandidatene eller prosessen rundt valget, ta kontakt med leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord på gautee@nu.no eller tlf 46892288.

 

Alternativt forslag til supplering av sentralstyret, fra Erlend Hua Lun Kok, Ella Marie Hætta Isaksen, Frida Myklebust Amdahl, Rikke Larsen og  Léa Fabri:

 

Lasse Eriksen Bjørn

Foreslås supplert inn i sentralstyret, til fordel for Johanne Frost Klepp.

Lasse er 21 år og kommer fra Tromsø. Lasse ble medlem av Natur og Ungdom høsten 2014 og ble valgt inn i styret i Tromsø NU våren 2015. I lokallaget jobbet han med køprising, tog til Nord-Norge og kystfiske. Samtidig som aktiviteten i lokallag var Lasse med å starte lokallag i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh i Tromsø. Januar 2017 begynte Lasse i jobb som regionssekretær for Trøndelag og Møre og Romsdal. Som regionssekretær styrket Lasse regionene med få lokallag og organiserte fylkessammenslåingen i Trøndelag. Mars 2017 ble Lasse valgt inn i sentralstyret i Noereh og har holdt flere appeller om urfolk og miljø. I tillegg har Lasse mye erfaring med miljøarbeid på festivaler i- og utenfor Natur og Ungdom.


Forslagsstillernes vurdering:
Lasse har en unik erfaring i organisasjonsarbeid, fra flere ledd i to helt ulike organisasjoner. Som regionssekretær har Lasse spesialisert seg i å styrke- og opprette lokallag. Samtidig sitter han på mye kunnskap i ulike politiske fagfelt. Han har spesielt mye forståelse for miljøpolitikk og organisasjonsbygging i Nord-Norge, og det mener forslagsstillerne er en nødvendighet i sentralstyret framover.