fbpx
Hesjing på Olavsbråten under Grønt Spatak sommeren 2017. Foto: Eivind Kise
Hesjing på Olavsbråten under Grønt Spatak sommeren 2017. Foto: Eivind Kise

Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2020

08.06.2020 av Lea Justine Nesheim

Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til supplering sentralstyre til sommeren 2020.

I løpet av våren 2020 har 5 medlemmer av Natur og Ungdoms sentralstyre varslet om at de ønsker å trekke seg fra sitt verv fra sommeren av. Disse fem er Lasse Bjørn, Åsa Braut Bache, Mia Cathryn Chamberlain, Thor Due og Matilde Løvvik. Natur og Ungdoms valgkomité har på bakgrunn av dette arbeidet de siste månedene med å finne kandidater til å fylle disse plassene, og har laget en innstilling til suppleringen som skal gjennomføres av landsstyret.

Under prosessen har valgkomiteen basert seg på de innspillene og intervjuene som ble gjennomført opp mot valget på landsmøtet, og har i tillegg gjennomført flere nye intervjuer. Vi har forsøkt å synliggjøre muligheten for å sitte i sentralstyret for alle organisasjonens medlemmer, og har i løpet av prosessen på ulike måter vært i kontakt med over seksti potensielle kandidater for å fylle de fem ledige plassene. Vi har derfor høy tillit til innstillingen vi nå kan presentere består av de best egnede kandidatene.

Innstillingene er som følger:

Nye kandidater til sentralstyret

Aksel Bødtker
Aksel er 19 år gammel og kommer fra Nesodden i Akershus. Han startet lokallaget Nesodden NU da han var 15 og var lokallagsleder fram til 2019. Han har også sittet i fylkesstyret i Akershus siden 2018 og ble fylkesleder for Akershus i 2019. Aksel fortsatte som fylkesleder da Akershus slo seg sammen med Buskerud og Østfold og er for tiden fylkesleder for Viken NU. Han har også sittet i Naturvernutvalget siden 2019.

Aksel har lang fartstid i organisasjonen og har bred sakserfaring, både fra lokallag og fylkeslag. Gjennom sine verv i de ulike organisasjonsleddene har Aksel opparbeidet seg mange verdifulle erfaringer om hvordan man driver fram arbeidet i organisasjonen. I tillegg har han jobbet med et bredt spekter av saker, som skolestreik, oljeboring i arktis, skogvern, tredje rullebane og utbygging av E18.

Freia Catana Aasdalen
Freia er 20 år gammel og kommer fra København i Danmark. Hun ble medlem i Natur og Ungdom kort tid etter at hun flyttet til Lillehammer i 2015, og i 2016 ble hun aktiv i Lillehammer NU. Da hun flyttet til Voss høsten 2019, var hun med på å starte lokallag der, og ble selv lokallagsleder. I 2019 ble Freia også med i NUs internasjonale utvalg.

Freia har i sin fartstid hatt mange ulike roller i flere lokallag, og har slik en grundig forståelse av hvordan NU vinner miljøsaker og engasjerer ungdom lokalt. Hun har jobbet mye med mange lokale og nasjonale miljøsaker, slik som Klimasøksmål Arktis, gruvedumping i norske fjorder, skolestreik og oljeboring.

Gina Gylver
Gina er 19 år og kommer fra Oslo. Hun ble aktiv i Natur og Ungdom i 2014, og ble kort tid etter lokallagsleder i Oslo øst/sentrum. I 2016 ble hun med i fylkesstyret i Oslo NU, og i 2017 ble hun fylkesleder, et verv hun hadde fram til 2019. Hun satt i denne perioden også i NUs valgkomité i 2 år. Etter å ha vært på utveksling i Spania 2018/19, ble hun medlem i Natur og Ungdoms internasjonale utvalg.

I lokallag har Gina jobbet for bedre kollektivtransport, sykkelveier og mot dumping av gruveavfall i norske fjorder. I fylkesstyret i Oslo NU jobbet hun særlig for et oljefritt Lofoten ,Vesterålen og Senja, mot utbyggingen av E18 vest for Oslo, og mot en tredje rullebane på Gardemoen. I tillegg bidro hun svært mye til sentralstyrets arbeid i forbindelse med Klimasøksmål Arktis i 2017. I internasjonalt utvalg har hun arbeidet med å styrke NUs kompetanse på internasjonal klimapolitikk og FNs klimaforhandlinger.

Ida Martine Handegaard Bryde
Ida Martine er 20 år og kommer fra Gausdal i Oppland. Hun ble medlem av Natur og Ungdom i 2016, og satt som fylkesleder og landsstyrerepresentant for Oppland fra 2017 til 2019. Fra våren 2020 har hun også sittet i NU sitt landbruksutvalg. Ida Martine har vært sentral i å bygge opp både Natur og Ungdoms lokallag i Lillehammer og fylkeslag i Oppland, som ikke eksisterte før hun ble aktiv.

Ida Martines hjertesak er global klimarettferdighet, og i NU har hun blant annet jobbet mot utbygging av E6, mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, og med rovdyrpolitikk. I 2019 begynte Ida Martine på folkehøgskole i Mosjøen, hvor hun tok med sitt miljøengasjement og blant annet arrangerte lysmarkering for Klimasøksmål Arktis. Ida Martine er også engasjert i norsk landbrukspolitikk, og hun er selv oppvokst på småbruk. I tillegg til sin lange fartstid i Natur og Ungdom, har Ida Martine også organisasjonserfaring fra blant annet Bygdeungdomslaget og Rød Ungdom.

Simon Balsnes
Simon er 22 år gammel og har vokst opp i Søgne i Agder. Simon har aldri vært aktiv i lokallag i Natur og Ungdom, men har vært svært engasjert i miljøpolitikk siden valget i 2017. Da jobbet han blant annet frivillig i Rødt og fikk senere verv i partiet. Siden da har engasjementet for klima og miljøvern bare vokst, og i 2019 ble han med i en av arbeidsgruppene som jobbet med Klimasøksmål Arktis i forbindelse med at saken skulle opp for Lagmannsretten. Her gjorde Simon seg særlig bemerket som en konstruktiv og nyttig ressursperson. I dag studerer Simon til å bli lektor.

Simon er særlig engasjert for klimarettferdighet, og kampen for at Norge skal slutte med oljeboring og heller satse på grønne næringer. Klimasøksmål Arktis er en sak som Simon har engasjert seg særlig mye i, og det er en sak han har lagt ned mye arbeid for. Til tross for sin noe kortere fartstid i Natur og Ungdom, har Simon bred erfaring fra ulike organisasjoner og erfaring med ulike former å arbeide med klima og miljøvern.

 

Valgkomiteens vurdering
Valgkomiteen er fornøyd med vår innstilling, og opplever at den er i tråd med de ønskene og tilbakemeldingene vi har fått fra organisasjonen. Samlet sett har kandidatene i denne innstillingen svært tung organisasjonserfaring fra både Natur og Ungdom og andre organisasjoner, i tillegg til faglig kompetanse i mange ulike saker. Innstillingen er også i tråd med vedtektenes krav om kjønnsbalanse.

Valgkomiteen er takknemlige for at Aksel, Freia, Gina, Ida Martine og Simon har takket ja til å sitte i Natur og Ungdoms sentralstyret, og vi håper at Landsstyret tar vår innstilling til følge. Vi har full tillit til at disse personene vil gjøre en ypperlig jobb for Natur og Ungdom som del av sentralstyret.

Avslutningsvis vil vi slå fast at vi er klar over at vi med denne innstillingen ikke oppnår den geografiske representasjonen i sentralstyret som skulle vært ønskelig. Det vil det kommende halvåret ikke være noen sentralstyremedlemmer fra Vestlandet, og bare ett sentralstyremedlem fra Nord-Norge. Vi har lagt ned mye arbeid for å få tilfredsstillende representasjon fra disse landsdelene i vår prosess. Vi beklager for at vi ikke oppnådde dette målet, og vil derfor sette enda mer fokus på geografisk representasjon i vårt arbeid fram mot neste landsmøte. Til tross for dette tror vi at Natur og Ungdom med denne suppleringen fortsatt vil ha et sentralstyre som er i stand til å representere og engasjere miljøengasjerte ungdommer over hele landet.

 

Supplering av representanter til Naturvernforbundets landsstyre

Åsa Braut Bache og Mia Cathryn Chamberlain ble på landsmøtet valgt til henholdsvis representant og vara for Natur og Ungdom i Naturvernforbundets landsstyre. Som konsekvens av at de slutter, anbefaler Valgkomiteen at disse plassene suppleres av sittende sentralstyremedlemmer. Valgkomiteen vil foreslå følgende personer som NUs representant og vara i Naturvernforbundets landsstyre:

Sandra Butoyi (Fast)
Lea Justine Nesheim (Vara)

 

Skulle man ønske å fremme en alternativ innstilling til sentralstyret, kan dette sendes til au@nu.no før valget. Valgkomiteen oppfordrer også alle som ønsker å stille alternativ forslag til å ta kontakt, slik man kan avtale en god og ryddig prosess.

Valgkomiteen kan nås på valgkomite@nu.no, eller via telefon til valgkomiteens leder Torgeir Vestre, på 417 58 650.

 

Vennlig hilsen
Natur og Ungdoms valgkomite
Torgeir Vestre (leder),
Elise Sørensen,
Haldis Helle,
Lars Hansen,
Sindre Kielland,
Johannes Gartland (vara),
Amelia Gomez Snerte (vara)