fbpx

Årsmøte i Hedmark Natur og Ungdom

27.09.2017 av Even Olai Østvik Mjaaland

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Hedmark

Årsmøte i Hedmark Natur og Ungdom

Du er hjertelig velkommen til å delta på Hedmark Natur og Ungdoms årsmøte, som skal avholdes lørdag 25. november i Elverum kommune.

I slutten av hvert kalenderår arrangerer Hedmark Natur og Ungdom årsmøte, hvor alle medlemmer er velkomne til å delta, og være med å bestemme hva fylkeslaget skal drive med det neste året, hva pengene skal gå til og hvem som skal sitte i styret.

Saksliste for møtet:

  1. Årsmelding for 2017
  2. Strategi for 2018
  3. Regnskap for 2016
  4. Budsjett for 2018
  5. Vedtekter
  6. Valg
  7. Eventuelt

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket har stemmerett på møtet. Forslag til nye saker må sendes inn 1 uke før årsmøtet, det samme må endringsforslag til vedtekter. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart. Forslag til vedtekter og nye saker kan sendes til regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på solveigf@nu.no

Vi håper å se deg på årsmøtet! Følg med på https://nu.no/aarsmoter/ for mer informasjon. Sakspapirer blir lagt ut der når møtet nærmer seg, senest to uker før.

Har du andre spørsmål? Kontakt regionsekretær Solveig Skaugvoll Foss på solveigf@nu.no eller fylkesleder Esten Segbø på hedmark@nu.no.

Gode hilsener fra

Styret i Hedmark Natur og Ungdom

Esten Segbø, leder
Ragnhild Marie Haarstad,1. nestleder
Maria Schriwer, 2. nestleder
Mohamed Izzidin, styremedlem
Markus Refsdal, styremedlem