fbpx
Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom
Å finna ut kor fylka har vore i pressa krevjar ein del lesing i aviser. Foto: Amanda Iversen Orlich / Natur og Ungdom

Klippetoppen for desember og heile 2015!

02.01.2016 av Even Olai Østvik Mjaaland

Året 2015 er over, og tala for klippetoppen er klare. Kva fylker har nådd måla sine i år, og kven stikk av med seieren?

Den siste månaden i året har vore prega av store, nasjonale saker. Rundt 80 medlemmar har vore i Paris for å aksjonera i samband med klimaforhandlingane, og mange har kome på i si lokalavis. 56 lokallag har søkt på 23. konsesjonsrunde og fleire av dei har kome i avisa på grunn av det. Og løyva til å dumpe gruveavfall i Repparfjord har fått NUarar til å rase.

Kven fekk mest presseklipp i desember?

På tridjeplass med 6 presseklipp ligg:
Telemark!

På andreplass med 7 presseklipp ligg:
Vestfold!

På fyrsteplass med heile 12 presseklipp ligg:
Finnmark!

Sjukt bra jobba, spesielt Finnmark!

 

Klippetoppen for HEILE 2015:
Kva for fylke har hatt høgast måloppnåing i år?

På tridjeplass med 125% måloppnåing ligg:
Troms!

På andreplass med 150% måloppnåing ligg:
Finnmark!

På fyrsteplass med heile 233% måloppnåing ligg:
Møre og Romsdal!

Gratulera så mykje til Møre og Romsdal! Og gratulera til Finnmark, Troms, Akershus, Rogaland og Vestfold som har alle oppnådd pressemåla sine for i år!

No er 2016 i gong, og alle fylka starter med blanke ark. I år vil klippetoppen ikkje bli kåra etter måloppnåing, men etter totalt antall presseklipp slik som det har vore i åra før 2015. Så då gjeld det om å stå på, anten du er frå ein by med få lokalaviser eller eit fylke med ikkje så mange aktive medlemmar!

Hugs at ikkje all presse dukkar opp i vårt medieovervakingssystem. Er du usikker på om det dukkar opp, så send ein e-post til infosek@nu.no for å sikre at det blir registrert.

Her er lista over korleis alle fylka gjorde det i 2015: 

Fylke Antall klipp Mål Måloppnåing i %
Akershus 26 24 108%
Aust-Agder 9 12 75%
Buskerud 4 12 33%
Finnmark 36 24 150%
Hedmark 44 72 61%
Hordaland 16 36 44%
Møre og Romsdal 28 12 233%
Nord-Trøndelag 4 12 33%
Nordland 24 60 40%
Oppland 5
Oslo 12 30 40%
Rogaland 35 30 117%
Sogn og Fjordane 15 22 68%
Sør-Trøndelag 4
Telemark 27 48 56%
Troms 35 28 125%
Vest-Agder 2 5 40%
Vestfold 22 22 100%
Østfold 22 60 37%