To ledige stillinger i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

08.09.2020 av Johanne Frost Klepp

Natur og Ungdom har to ledige fulltidsstillinger i Oslo som koordinator og energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og to miljøvernorganisasjoner i Nordvest-Russland. Søknadsfrist er 24. september, og tiltredelse i begynnelsen av oktober.

Miljøproblemene i Nordvest-Russland er mange og store, og flere av dem er tilknyttet produksjon og bruk av energi. Natur og Ungdom kan ikke løse alle miljøproblemene i Russland, men vi kan være med på å støtte lokale organisasjoner og bidra med kompetanse innen miljøvern, søknadsskriving og organisasjonsbygging. Siden 1993 har Natur og Ungdom jobbet for å bygge en miljøbevegelse for ungdom i Nordvest-Russland, og vi samarbeider nå tett med miljøvernorganisasjonene Priroda i Molodezh i Murmansk og 42 i Arkhangelsk.

Begge stillingene har ansvar for oppfølgingen av samarbeidet med PiM og 42. Stillingene innebærer i tillegg oppfølging av det politiske samarbeidet med de russiske organisasjonene, med mål om å påvirke russisk miljø-, atom- og energipolitikk i nordområdene, samt være med på å påvirke norsk miljøpolitikk i nordområdene og dekommisjoneringen av de norske atomreaktorene. Det vil også være mulig å involvere kampanjerettet arbeid i stillingen.

Stillingene innebærer også mye arbeid med budsjett, regnskap, søknadsskriving og rapportering. Økonomi- og rapporteringserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Stillingene har plass ved Natur og Ungdoms hovedkontor i Oslo og innebærer en del reising til Murmansk og Arkhangelsk. Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel, og interesse for miljø- og energipolitikk en forutsetning. Det er ikke krav om å kunne russisk for å søke, men det vil være en fordel dersom søkeren har noen russiskkunnskaper.

Energimedarbeider har ansvar for atom- og energiarbeidet i Russlandsprosjektet, mens koordinatoren har ansvar for den daglige driften av Russlandsprosjektet.

Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingene, men alle søknader vil bli vurdert. Stillingene er 100 % og lønnes etter avtale med minimum 22.000 kr brutto/mnd, fra og med 2021 vil det innføres tarifflønn. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg om jobben, og om du søker på en av stillingene eller begge. Legg ved CV.
Søknadsfristen er torsdag 24. september, med ansettelse i slutten av september. Tiltredelse er i begynnelsen av oktober, med en ukes opplæring.

Søknaden og CV sendes til dagligleder@nu.no.

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge med over 9 000 medlemmer, fordelt på over 60 lokallag. Vi mener at den beste måten å jobbe for naturen er å tenke globalt, og jobbe lokalt. Natur og Ungdom er opptatt av å ikke bare peke på utfordringene, men også peke på mulige løsningene. Som en interesseorganisasjon er vi med på å presse politikere og selskaper til å ta sin del av ansvaret for at problemene skal løses. Vi mener alle må ta i et tak for å løse miljøutfordringene i verden, og tar derfor kampen mot de største forurenserne og stoppe de som ødelegger miljøet.

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du gjerne ta kontakt med oss:
Johanne Frost Klepp (daglig leder): 413 48 305 eller dagligleder@nu.no
Daniella Slabinski (prosjektkoordinator): 472 64 564 eller daniellas@nu.no
Una Pasovic (energimedarbeider og tillitsvalgt): 481 93 927 eller unap@nu.no