fbpx

Et tydelig signal til Elvestuen

29.08.2012 av Natur og Ungdom

Nye tall viste denne uken at Ruters formidable vekst i Oslo-området avtar. Samtidig viser en europeisk undersøkelse at Oslo er blant storbyene i Europa som sliter mest med kø i rushtida. Kollektivkampanjen mener dette gir et tydelig signal til politikerne i hovedstaden – det er kollektivtrafikken som må prioriteres.

Transportøkonomisk institutt la allerede i juli fram tall som viser at befolkningen i Oslo kjører med bil. Etter en nedgang fra 2007 til 2010 øker nå biltrafikken. Statens vegvesen kan melde om en økning i biltrafikken på Østlandet i løpet av årets første fem måneder på 3,1%. Navigasjonsselskapet TomTom har avdekket køproblemene i europeiske storbyer, og Oslos rushtidsproblemer stakk seg ut. Kollektivkampanjen, som består av fagbevegelsen og miljøbevegelsen, er bekymret.

«Dette er signaler politikerne må ta på alvor. Om ikke problemet tas ved roten og transportmønsteret endres, vil det være kø langt inn i framtiden, samtidig som klimagassutslippene øker kraftig,» sier talsperson for Kollektivkampanjen, Embla Helle Nerland.

Østlandet, og særlig områdene rundt hovedstaden, vil oppleve en enorm befolkningsvekst de nærmeste årene. Som følge av denne vil det skje en formidabel transportvekst. Både hensyn til klima og økonomi taler for at transportveksten skal tas av kollektivtransporten. Ved vårens klimaforlik i Stortinget var det et viktig punkt. Samtlige partier, med unntak av FrP, var med på klimaforliket.

Likevel vedtok Oslo bystyre og Akershus fylkesting tidligere i sommer en videreføring av Oslopakke 3 som legger opp til 1 prosent årlig vekst i biltrafikken. Flere store veiprosjekter ble videreført. Kollektivkampanjen mener det er helt feil innfallsvinkel for framtidens transportutfordringer.

«Miljøbyråd Ola Elvestuen klager over at staten ikke bidrar nok, likevel ser vi at lokalpolitikerne fremdeles velger bilen. Det trengs en prioritering fra begge parter, der Oslopolitikerne må innse sitt ansvar,» sier Nerland.

Kollektivkampanjen mener det er på tide å ta utfordringene i Oslo på alvor. Skal køene i Oslo og Akershus kuttes må det gjennomføres politiske prioriteringer. Kollektivkampanjen mener trikken, bussen, banen og toget må prioriteres framfor bilen.