fbpx

Forventer at bystyret setter foten ned mot 12-felts E18

23.10.2013 av Natur og Ungdom

Oslo bystyre skal i dag behandle planene om å utvide E18 i Bærum til 12 felt. Oslo Natur og Ungdom er sterkt kritiske til planene som bryter med alle miljømål. – Vi forventer at Oslo bystyre legger kunnskap og Klimaforliket til grunn og leverer innsigelse mot utbyggingsplanene slik de foreligger i dag. 12-felts E18 vil være en katastrofe for trafikknettet i Oslo, sier Natalie Ekroll, leder i Oslo Natur og Ungdom.

Oslo kommune er høringsinstans i utbyggingsplanene om E18 i Bærum. Bystyret skal i dag behandle saken, og Arbeiderpartiet skal legge frem forslag om å levere innsigelse mot planene. Bakgrunnen er en slik utbygging med all sannsynlighet vil føre til en betydelig økning i biltrafikken. Plan- og bygningsetaten i Oslo advarer mot prosjektet, siden de mener Oslo ikke vil takle trafikkøkningen. Nylig har også Fylkesmannens miljøvernavdeling i Akershus også advart mot planene slik de foreligger, siden det vil svekke miljø- og samfunnsmål som reduksjon av støy, luftforurensning og fremkommelighet.

– Alle partier på Stortinget, med unntak av FrP, har blitt enige om Klimaforliket som slår fast at all økning i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Utbyggingsplanene på E18 i dag vil føre til det motsatte, sier Ekroll.

Legger press på Venstre

Det er ventet at SV, Miljøpartiet de Grønne og Rødt vil støtte Arbeiderpartiets forslag om innsigelse. Venstre kan da vippe bystyreflertallet til å stemme for forslaget fra Arbeiderpartiet.

– Vi forventer at Venstre tar miljøansvar i dagens bystyremøte. Som selverklært miljøparti bør Venstre legge kunnskap og Klimaforliket til grunn og stemme for forslaget fra Arbeiderparti, sier Ekroll.

For mer informasjon, kontakt:

Leder i Oslo Natur og Ungdom, Natalie Ekroll. Tlf. 98880805

Nestleder i Oslo Natur og Ungdom, Andreas Haakonsen. Tlf. 90865822