fbpx

Grønt forslag til blått byråd

08.10.2013 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: Oslo kommune har vedtatt å halvere byens klimagassutslipp innen 2030, og i samme periode vil byen ha en voldsom befolkningsvekst. For å både håndtere befolkningsveksten og kutte klimagassutslipp må Oslo kommune gjøre som Klimaforliket pålegger: «Å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange.» Oslo Natur og Ungdom krever at bystyret vedtar Hundrepunktsplanen.

(Uttalelse fra representantskapsmøte i Oslo Natur og Ungdom 17. september 2013)

Ruter og Bymiljøetaten har nylig levert hundre forslag til byrådet som tilrettelegger for mer kollektivtransport. Et eksempel på forslag i hundrepunktsplanen er kollektivgater i sentrum. Da blir det enklere å bruke det kollektive nettverket, enn å kjøre bil. Det vil også forhindre kø i sentrum, i sær for bussen.

Ruter og Bymiljøetaten la frem hundrepunktsplanen for byrådet i Oslo i januar 2013. I stedet for å ønske et grønnere alternativ velkommen, velger det borgerlige flertallet en annen løsning. Løsningen deres er Oslopakke 3.

Oslopakke 3, slik den foreligger i dag, prioriterer kapasitetsøkende veiutbygging for privatbilismen foran miljøvennlig kollektivtransport for folket, og den bryter attpåtil med Klimaforliket. I 2012 stemte alle partiene på Stortinget, bortsett fra FrP, for Klimaforliket. Det er på sin plass at lokalpartiene i Oslo følger vedtatt nasjonal politikk. Da må man gå inn for miljø- og fremkommelighetsvennlige planer som hundrepunktsplanen, ikke forurensningsplaner som Oslopakke 3.

Vi kan ikke akseptere Oslopakke 3 slik den foreligger i dag, med utbygging av kapasitetsøkende veier som vil føre til personbilvekst og økte utslipp. Bystyret må heller satse på tiltak som fremmer kollektivtransport, sykkel og gange. Miljøvennlige fellesskapsløsninger må prioriteres. Oslo Natur og Ungdom krever at byrådet vedtar hundrepunktsplanen innen 2014.