fbpx

Billigere månedskort for ungdom, studenter og lærlinger!

23.12.2013 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: For at ungdom skal kunne være mobile er de avhengige av kollektivtransporten. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte 23. november 2013, krever at prisen på månedskortet for unge senkes.

I opplæringsloven §7-2 står det at: “Elevar i vidaregåande skole som bur meir enn seks kilometer frå skolen, har rett til gratis skyss eller full skyssgodtgjersle”, men dette har Oslo kommune dispensajon fra, noe som gjør at elevene selv må betale for å komme seg til og fra skolen.

Det er et tydelig forhold mellom bruk av kollektivtransporten blant unge og bilettpriser. Når prisen på kollektivtransporten øker, blir det mindre attraktivt å bruke kollektivtrafikken blant unge. Oslo Natur og Ungdom mener at bilettprisen på månedskort for ungdom, studenter og lærlinger i Oslo bør senkes til 200 kroner, slik at terskelen for å benytte seg av kollektivtilbudet blir lavere.

Dersom ungdom vender seg til å ta kollektivt som unge er sjansen større for at de også senere i livet velge dette alternativet. Det er viktig at ungdom får et godt forhold til denne transporttypen, med tanke på fremtiden og miljøendringene.

Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte 23. november 2013, krever at månedskortet for ungdom, studenter og lærlinger i Oslo og Akershus senkes til 200 kroner.