fbpx

Gi oss en miljøby!

23.12.2013 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: Oslo skal innen 2030 halvere sine utslipp av klimagasser. Ser man på dagens tendenser synes dette målet fjernt. Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte i Oslo 23. november 2013, krever at byrådet tar Oslos klimamål på alvor og viser ambisjoner og vilje til utslippskutt.

31. Oktober 2013 sendte Oslo Kommune inn søknad om å bli «European Green Capital» i 2016. Byråd Guri Melby sier i en pressemelding fra Oslo kommune at: «Oslo har ambisiøse målsetninger og gode resultater å vise til». Oslo kommunes egne målinger viser derimot at utslippene har økt med 16 prosent fra 1991 til 2011. Skal vi klare å nå våre mål, og skal Oslo bli tildelt tittelen som europeisk miljøhovedstad, er Melby og kommunen nødt til å se realiteten i øynene og handle!

Utslippene fra Norges hovedstad skal halveres innen 2030 i forhold til 1990-nivå. I dag er vi langt fra å oppnå dette. Majoriteten av utslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Bruk av fossil energi til oppvarming fører også til betydelig forurensing, og stod i 2011 for hele 35 prosent av hovedstadens utslipp. For en effektiv miljøpolitikk i Oslo er det derfor i transportsektoren og energisektoren vi er nødt til å innføre tiltak.

Bruken av bil i hovestaden øker, og den nye regjeringen ønsker å bygge ut E18 inn mot Oslo til en 14-felts motorvei. For å følge opp sine egne klimaambisjoner er det tvert i mot nødvendig å roe ned veiutbygging, og heller fokusere på styrking av kollektivtrafikken. Ny sentrumstunnel for t-bane i Oslo er et svært viktig tiltak som bør prioriteres høyt. Ny tunnel kan føre til hyppigere avganger, noe som med dagens kapasitet ikke er mulig, og dermed også økt bruk av t-banen i Oslo.

Et tiltak som synes vanskelig å gjennomføre er fjerning av oljefyring i statlige bygg i Oslo. Byrådet i Oslo har kommet med en handlings- og tiltaksplan for at oljefyr skal være utfaset innen 2020. Oslo Natur og Ungdom ønsker at regjeringen tar ansvar for de statlige byggene som tilfaller Oslo kommune, og legger til en tilsvarende handlingsplan for å utfase oljefyr i Oslo innen 2020. Det er essensielt at Oslo kommune og den nye regjeringen tar ansvar for dette innen utgangen av 2014.

Sist men ikke minst er det nødvendig med et fullt utbygget hovedsykkelveinett. Opprinnelig skulle dette være ferdig i 2008, men dato for ferdigstilling blir utsatt gang på gang. Et skikkelig sykkeltilbud i Oslo vil bidra til å senke utslipp innenfor transportsektoren, ettersom sykkel da vil fremstå som et reelt alternativ til bil. Vedlikehold av det allerede eksisterende sykkelveinettet er også viktig å prioritere.

Oslo Natur og Ungdom, samlet til årsmøte i Oslo 23. november 2013, krever utfasing av oljefyr, ny sentrumstunnel for T-bane og full utbygging av hovedsykkelveinettet innen 2015. Vi vil gjerne se Oslo som miljøby i 2016!
(Du finner uttalelsen i PDF-versjon i menyen til høyre)