fbpx

Skuffet over Oslo Høyres køprisingsvedtak

28.01.2014 av Natur og Ungdom

Oslo Høyre stemte på sitt årsmøte denne helgen mot køprising i Oslo. Oslo NU har over lang vært pådrivere for køprising, og hadde en morgenaksjon utenfor årsmøtet lørdag morgen med oppfordring til delegatene om å stemme for forslaget om køprising. -Det er synd Oslo Høyre stemmer mot et virkemiddel som effektivt vil redusere utslipp og køer, i tillegg til å sikre bedre fremkommelighet på veiene, sier Oslo NU-leder Ida Morén Strømsø

Køprising, eller rushtidsavgift, vil si at bompengesatsene følger trafikkmengden. Det vil være dyrere å kjøre bil i rushtida enn andre tider på døgnet. Denne ordningen er blant annet innført i London, Stockholm og Göteborg, og man har her fått trafikkreduksjoner i rushtida på mellom 20 og 25 prosent. Til Oslo Høyres årsmøte hadde et flertall på syv av åtte i resolusjonskomiteen anbefalt Oslo Høyres årsmøte å stemme for køprising i Oslo. I den forbindelse hadde Oslo NU morgenaksjon utenfor årsmøtelokalet lørdag hvor det ble delt ut epler og oppfordret til å stemme for forslaget. Årsmøtets flertall stemte derimot ned forslaget lørdag ettermiddag.

– Køprising er et viktig tiltak for å minske bilbruken inn til hovedstadens sentrum.Vi må både bruke pisk og gulrot for å faktisk få ned utslippene fra transportsektoren, og for å nå målet på 50 prosent kutt av klimagassutslipp i Oslo innen 2030, sier leder i Oslo Natur og Ungdom Ida Morén Strømsø.

Krefter i Oslo Høyre mente det var feil å innføre en slik avgift ettersom kollektivtilbudet ikke er bra nok til at det kan ta i mot de tidligere bilbrukerne.

– Det er klart at vi må kreve en forbedring av kollektivtilbudet samtidig med å innføre dette tiltaket. Likevel er det mange prosesser satt i gang for å utvide kollektivnettet. Men køprising handler også om å stimulere til samkjøring, flere gående og syklende og å redusere undødvendige reiser, sier Strømsø.