fbpx

Gi oss en miljøvennlig miljøgate!

14.03.2014 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: De som har kjørt eller gått i nærheten av Ullevål stadion den siste tiden har nok lagt merke til et stort og ambisiøst veiprosjekt som er i gang: deler av Sognsveien, fra Ullevål stadion til Vestgrensa, bygges om til å bli «miljøgate».

«Så flott!» er en naturlig førstereaksjon. Men om man ser litt nærmere på hva det innebærer å være en «miljøgate», blir saken med ett litt mindre rosenrødt. Det er nemlig ikke snakk om å senke fartsgrensa eller å bygge ut ladenett til el-biler. Veiprosjektet i Sognsveien innebærer heller færre fartsdumper, smalere fortau, og at veien gjøres om til en forkjørsvei.

Færre fartsdumper og omgjøring av veien til forkjørsvei vil gjøre at biler kan kjøre fortere på Sognsveien, siden de i mindre grad må ta hensyn til andre biler og fartsdumper. Dette vil gjøre gaten farligere for innbyggerne i nærmiljøet, uten å gi miljøgevinst. I tillegg vil man plante en rekke trær langs veien, som tilsynelatende kan være positivt for nærmiljøet, men som i realiteten fører til smalere fortau og mindre fremkommelighet for fotgjengere.

Hele problemet ligger i at det ikke finnes noen definisjon på uttrykket miljøgate. Ifølge Statens Vegvesen skal biltrafikken i miljøgater foregå på lokalmiljøets premisser. Dette vage begrepet åpner for vide fortolkninger, for i dette tilfellet foregår biltrafikken på premissene til trafikantene i lokalmiljøet!

Oslo Natur og Ungdom, samlet i representantskapsmøte 12. mars 2014, krever en ordentlig miljøgate: en uten biler!