fbpx

Innfør kildesortering i Osloskolen!

14.03.2014 av Natur og Ungdom

UTTALELSE: For å være en mest mulig miljøvennlig by burde Oslo legge mer fokus på å få på plass et ordentlig kildesorteringssystem i offentlige bygg. Spesielt gamle Osloskoler er elendige på dette området. Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever bedre kildesortering i osloskolen.

Renovasjonsetaten skriver på sine nettsider at «Alle husstander i Oslo kommune kan kildesortere matavfall og plastemballasje. Oslos system for kildesortert avfall bidrar både til reduserte klimagassutslipp, bedre lokal luftkvalitet og gjenvinning av de verdifulle ressursene som finnes i kildesortert avfall». Det er likevel ikke blitt noe krav til at kommunens egne bygninger skal ha et ordentlig kildesorteringssystem.

Mange osloskoler har et dårlig kildesorteringssystem. Ofte har man én søppelkasse til papir og én til restavfall. Denne enkle ordningen blir ikke fulgt tett nok opp. Søppelkassene er ikke ordentlig merket, noe som fører til at det er vanskelig å vite hva man skal kaste hvor. Noen av de nyeste skolene i Oslo har valgt å satse på et system hvor det står kasser i gangene med oversiktlig merking, så man vet hva man skal kaste i de forskjellige hullene. Når dette blir fulgt opp, ser det nye systemet ut til å fungere mye bedre enn det gamle. Dette burde man satse på i alle osloskoler.

Det er viktig at man legger vekt på kildesortering i skolen, fordi barn og unge vil lære å benytte seg av systemet i her og bringe dette med seg videre som en naturlig del av dagliglivet. På grunn av miljøutfordringene vi nå står overfor er det ekstra viktig at man lærer at kildesortering er viktig for en grønnere framtid hvor plastsøppel kan gjenvinnes til nye plastprodukter og matavfall bli til biogass eller biogjødsel.

Oslo Natur og Ungdom, samlet til representantskapsmøte 12. mars 2014, krever at Oslo pålegger offentlige bygninger, næringsbygg og Oslos skoler å innføre kildesortering.