fbpx

Månedens lokallagsperson, mars: Astrid Rose Hegnar

14.04.2015 av Natur og Ungdom

Fylkesstyret kårer hver måned "månedens lokallagsperson", en kåring som gjør stas på folk i lokallag som har gjort seg ekstra bemerket. For måneden mars er Astrid Rose Hegnar kåret til månedens lokallagsperson. Les intervju med Astrid og fylkesstyrets begrunnelse her.

Fylkesstyrets begrunnelse: Astrid har stort miljøengasjement, og hun har lenge vært aktiv i Frogner Natur og Ungdom. Her har hun vært med på å arrangere flere aktiviteter. I mars ble Astrid valgt som leder av lokallaget.

Hvorfor ble du med i NU?
Historien om hvordan jeg ble med i NU er litt festlig; ble vervet uten selv å være klar over det, av en person jeg fortsatt ikke vet hvem er. Jeg mottok Putsj i et par måneder uten helt å vite hvorfor. Så gikk noen på skolen min inn for å opprette Frogner lokallag, og inkluderte meg fordi jeg allerede var medlem. I ettertid er jeg jo veldig glad for at jeg uintensjonelt ble med, da.

Hvorfor er NU viktig?
Natur og Ungdom er en utrolig viktig organisasjon fordi vi er en sentral aktør i det klimapolitiske bildet både på lokalt, fylkes- og nasjonalt plan. Vi retter søkelyset mot aktuelle saker, og presser de som sitter på makten til å ta gode, fremtiddsrettede beslutninger. Det er også et utrolig viktig prinsipp at vi er partipolitisk uavhengige, så vi ikke er ekskluderende, men åpner for nytenkning og engasjement blant alle unge når det kommer til en så viktig sak som klima.

Hva er din hjertesak?
Min hjertesak er helt klart bedring av sykkelveinettet i Oslo. Slik det er i dag, tilrettelegger vi i mye større grad for privatbilisme fremfor syklisme. Det er utrolig trist at sykler anses som et hinder i trafikken, og ikke en essensiel del av den. Veldig mange velger å la sykkelen stå til fordel for bilen, nettopp fordi man ikke blir respektert, og dermed ikke føler seg trygg i Oslos gater. Som dansk statsborger og hyppig Københavnfarer er jeg fullstendig overbevist om at et sammenhengende sykkelveinett er den absolutt mest effektive måten å få folk til å velge sykkel fremfor bil, og dermed redusere klimautslippene betraktelig.

Hva er ditt beste vervetips?
Mitt beste vervetips er å søke potensielle medlemmer i miljøer man kanskje ikke umiddelbart tenker på som «typisk NU». Det finnes mange engasjerte mennesker med mye potensiale, som ikke nødvendigvis bruker mariusgenser og Fjellräven-sekk. Eller så kan du jo så klart også følge modellen til den personen som vervet meg..

Hvilken film skal du se med de to kinobillettene?
Jeg synes «Kvinner i for store herreskjorter» virker ganske bra. Tittelen reflekterer også klesstilen min i disse dager, etter å ha raidet diverse av byens loppemarkeder, så jeg får vel dra med loppiskameraten min.