fbpx

Innkalling til representantskapsmøte i Oslo Natur og Ungdom

08.05.2015 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til representantskapsmøte i Oslo Natur og Ungdom, som avholdes på Miljøhuset (Maribøs gate 8) tirsdag 12. mai kl. 17:00.

Representantskapsmøtet er det høyeste politiske beslutningsorganet mellom årsmøtene. På møtet behandler vi uttalelser og andre relevante saker for tiden framover. I tillegg skal Torgeir Vestre fra Sentralstyret snakke om klimaforhandlingene i Paris, vi får innledning ved Rune Gjøs om sykkelprosjekt i Oslo, Fylkesstyret vil redegjøre om hva som har skjedd den siste tida og hva Landsstyret skal arbeide med framover. Her vil det også bli anledning til å gi innspill på blant annet sommerleir og andre relevante saker som skal opp i Landsstyret. Det vil også bli servert mat. Vedlagt finner dere også uttalelsene vi har mottatt som skal behandles på møtet.

Saksliste for møtet:
1. Godkjenning av innkalling, møteleder og referent
2. Leder ønsker velkommen
3. Innledning ved Rune Gjøs om sykkelprosjekt i Oslo
4. Klimaforhandlingene i Paris ved Torgeir Vestre
5. Kort fylkesrapport
6. Orientering om hva som har skjedd og skal skje i Landsstyret framover ved Isa og Simon
7. Innspillsrunde til Landsstyret
8. Uttalelser

Vi minner om at hvert lokallag får sende et bestemt antall deltakere med stemmerett, men alle lokallagsmedlemmer har møterett så det er bare å sende flere deltakere også. Delegatfordelingen er som følger:

4 delegater: Groruddalen, Frogner
5 delegater: Oslo Nord, Oslo Sør, Oslo Vest
8 delegater: Oslo Øst
Alle skolelag får sende 4 delegater hver.

Trenger du mer informasjon om representantskapsmøtet, ta kontakt med leder Isa Shillington, på telefon 413 89 118 eller e-post oslo@nu.no.

Vi håper å se deg der!