fbpx

Årsmøte i Oslo Natur og Ungdom 2015

31.10.2015 av Natur og Ungdom

7. november er det klart for årsmøte i Oslo Natur og Ungdom.

Lørdag 7. november fra klokken 11 til 18 avholdes årsmøte i Oslo Natur og Ungdom. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I tillegg skal vi diskutere og utforme ny politikk, blant annet gjennom å vedta uttalelser og Oslo Natur og Ungdoms miljøpolitiske plattform. Etter årsmøtet blir det også en bankett, der alle Natur og Ungdoms medlemmer i Oslo er invitert.
Påmelding til bankett: http://goo.gl/forms/Ilvqnu9rOI

Saksliste for møtet:
1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015
2. Regnskap for 2014
3. Arbeidsprogram for 2016
4. Budsjett for 2016
5. Vedtekter for fylkeslaget
6. Oslo NUs miljøpolitiske plattform
7. Politiske uttalelser
8. Valg for 2016
9. Eventuelt

Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingent i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til arbeidsprogram og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet.

Sakspapirer og valgkomiteens innstilling ligger her: https://www.dropbox.com/sh/ip91tj2t23nd61o/AABSPIpyYnm_kxCi0A2CE68Na?dl=0

Frist for endringsforslag til vedtektene sendes inn til oslo@nu.no senest 31. oktober. Forslag til nye saker må også sendes innen denne datoen.

Oslo NUs valgkomité skal avgi innstilling på nytt fylkesstyre. Dersom du ønsker å stille til fylkesstyret eller har andre innspill til valgkomiteen, ta kontakt med regionsekretær Karianne Opgård Andersen på 41853834 eller kariannea@nu.no.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Ane Volla, på telefon 905 76 873 eller e-post oslo@nu.no. Vi håper å se deg der!