fbpx
Oslo Natur og Ungdom aksjonerer for bilfritt sentrum
Oslo Natur og Ungdom aksjonerer for bilfritt sentrum

Vi jubler for grønn hovedstad og seire!

19.10.2015 av Natur og Ungdom

19. oktober lanserte byregjeringspartiene i Oslo byregjeringsserklæringa for den neste perioden, og Oslo Natur og Ungdom kan juble over mange seire i den nye erklæringa. Arbeiderpartiet, SV og MDG at byrådet i Oslo de "vil gå i mot prosjekter som bidrar til å øke den fysiske veikapasiteten i og inn til Oslo.

Det medfører at den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren ikke kan økes» I tillegg sier erklæringen at biltrafikken i Oslo skal reduseres med 1/5 i løpet av denne perioden og med 30% innen 2030.

– At byregjeringen vil skrote dagens monstervei-planer for E18 er kjempeviktig for miljøet og innbyggerne i Oslo og Akershus som plages med helseskadelig byluft. Vi er kjempeglad for at dette fikk gjennomslag i forhandlingene. Sammen med ny t-banetunell, et bilfritt sentrum og en generell sterk reduksjon av biltrafikk i Oslo, vil Oslo kunne bli foregangsby på grønn samferdsel i verden, sier Gaute Eiterjord, nestleder i Natur og Ungdom

– Dette er kjempeviktig for de kommende forhandlingene om Oslopakke 3 der økt kapasitet på E18 i Vestkorridoren må skrotes en gang for alle, og vi heller prioriterer miljøvennlig samferdsel: kollektivtransport, sykkel og gange. Det er den eneste langsiktige løsningen på trafikkork, fortsetter Eiterjord.
Også på andre fronter er Natur og Ungdom godt fornøyd. Oslo skal om fem år ha halvert sine klimagassutslipp. Oslo vil også trekke alle sine investeringsmidler ut av all fossil energi. Dette er en seier for Osloboere, og noe Natur og Ungdom har spilt inn i forhandlingene mellom de tre partiene.
– Oslo baner vei, og viser at det å velge grønn politikk ikke bare er mulig, men lurt. Antagelig vil hovedstaden med dette være av de best rustede stedene for grønt skifte når resten av verden og Norge kommer etter, sier Tale Ellingvåg, fagsjef for klima i Natur og Ungdom

 

– Selvsagt skal vi kutte utslipp og selvsagt skal vi ikke investere offentlige midler i det som ødelegger for oss. Byregjeringen har tenkt klokt, og det er en endring som er veldig velkommen. Nå gjenstår det bare å se at dette blir gjennomført, og vi kommer til å passe på at det skjer, avslutter Ellingvåg.