fbpx

InterCity 2030, dropp veien i mellomtiden.

17.03.2013 av Sandra Butoyi

12. Mars lekket regjeringen planene om et mulig ferdigstilt InterCity-triangel innen 2030. For Grenland som region og Telemark som fylke er dette en gladmelding for miljø og befolkning, selv om ferdisgtilelsen er anslått 7 år senere enn høyst nødvendig. Når disse ordene er sagt gjenstår bare en viktig faktor. Vi trenger at det hverken i mellomtiden eller etter InterCity er ferdigstilt til Skien bygges ytterligere nye monsterveier i vårt fylke. For en jernbanesatsing det monner av må ikke ny E18 gjennom Bamble bygges.

Togene skal kjøre i 250 km/t «der det er mulig og ikke vil medføre vesentlige merkostnader». Her har vi altså fått gjennomslag for tog med «høyhastighetsstandard», men med et forbehold om at deler av strekningen vil bygges med lavere hastigheter.
Prisen er på 60 milliarder kroner, og dermed vil det bli den største enkeltsatsingen i NTP.
Både vårt og ordførernes krav var utbygging av hele InterCity innen 2023. Da er det selvsagt ikke mulig for oss å hylle det vi nå har fått beskjed om, men det er godt med endelige datoer å forholde seg til.
For at man skal få en klimagevinst fra samferdselsutbyggingen på Østlandet, er det viktig at kapasitetsøkende veiutbygginger nedprioriteres. Dersom man både bygger motorvei og jernbane, vil man «nulle ut» utslippsreduksjonene fra jernbanesatsingen. Derfor må InterCity komme på bekostning av veiutbygging, og det er også en av grunnene til at det er så viktig med fortgang i InterCity-prosjektet – den satsingen trengs allerede i dag! Heldigvis vil Regjeringen i følge Dagens Næringsliv kutte i veibudsjettet for å satse på tog, så nå venter vi på den endelige meldinga.
Som Telemarking og Skiensborger er det også med skuffelse jeg ser at Skien og Telemark ikke får «være med på leken» før i 2030, da vi i Grenland trenger denne åren inn på Østlandet jo før jo heller. Befolkningsveksten i regionen vår er anslått til å bli større og større, og vi trenger trygg, rask og klimavennlig tilgang til resten av Østlandet. Vi kan ikke satse på gigantiske veiprosjekter i fylket (som E18 i Bamble), da dette er et tapsprosjekt av de store klimamessig og sett med tog-øyne – hvor veien tar passasjerer fra toget. Jeg håper partiene, ordførerne og fylkesordfører i Telemark er med meg når jeg sier at dette er en flott nyhet for samferdsel, men at vi ikke hopper i taket av en så treg utbygging av det «ytre» InterCity-triangelet.