fbpx
Ja til bypakke Grenland!
Broen over kanalen i Skien. Her er en av de få virkelig gode sykkelveiene, disse ønsker vi flere av!. Foto: bypakka.no

JA til Bypakke Grenland

27.06.2013 av Sandra Butoyi

I Grenlandsområdet som omfatter Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan har debatten gått om en foreslått Bypakke for regionen. Natur og Ungdom i Telemark er positiv til Bypakka, fordi den innebærer en rekke tiltak som vil bedre bymiljøet og senke utslippene av farlige klimagasser i regionen. Restriksjoner på bilkjøring og en passasjerforflytning over til kollektivtilbud og sykkelbruk er gledelig. Her legger Telemark Natur og Ungdom ut nestleder Tale Ellingvågs appell for Bypakke Grenland 20. Juni 2013. Appellen var en del av en motaksjon på Rådhusplassen i Skien, arrangert sammen med mange av ungdomspartiene. Mer informasjon finnes på www.bypakka.no

Kjære fremmøtte demonstranter. Vi som står her er alle kjerringer og gubber mot strømmen kan det virke som i dette mediebildet. Men er det ikke ofte sånn det er med upopulære tiltak som funker? Et godt brukt eksempel er røykeloven, og den motstanden den møtte i sin tid.

Nå skal jeg likevel ikke bruke min lille tid foran dere på å snakke ned våre meningsmotstandere i denne saken. Jeg tror nemlig det er mange av dem som ikke egentlig er så meningsmotstandere som det kan virke som. Alle håper jeg, og tror jeg ønsker et bedre Grenland. Forskjellen ligger i hva vi mener er bra. Det er også derfor vi svært bevisst har valgt å kalle denne demonstrasjonen «JA til Bypakke Grenland» og ikke «JA til bom» primært. Det er nemlig sånn at en del ønsker bypakka, men ikke bommene. Og dette skal være en demonstrasjon også for dem.

Jeg tilhører de som også ønsker bommene inn i Grenland. Det ligger ikke noe mer hokus pokus bak det enn at jeg tror på tallene. Jeg tror på tallene som sier at vi må ha reduksjon av utslipp av klimagasser, og de må også tas lokalt.

Derfor ser jeg Bypakke Grenland som en fantastisk mulighet til å flytte en del av trafikken over på kollektiv, og det gjøres med gulrot og pisk – med opprustning av kollektivtilbudet og med bom.

En gjennomgående påstand er at Bypakka med bomfinansiering er usosial. For det første slår det meg at da må man være fleksible og tenke løsninger. Jeg ser ingenting i veien for at man skal kunne ha en ordning der de automatiske bommene registrerer at dette skiltet tilhører en med en funksjonsnedsetning som krever bilbruk, eller kanskje er personen uføretrygdet og er dermed også fritatt. Jeg er ikke politiker eller forsker, men jeg tror det finnes sosiale løsninger. Denne typen løsninger kan også brukes på arbeidsbiler, som snekkerfirmaer. Næringslivet vil også dra nytte av færre biler på veiene fordi mindre kø er mindre tid brukt – tid er penger og dermed er penger spart for næringslivet.

For det andre så skal det ikke være noen «straff» å skulle bruke kollektivtilbudet. De som mener de har råd til det får kjøre bil, men de får jaggu betale for det også. Kollektiv vil med Bypakkas løsninger og en ytterligere senkning av billettprisene som er ønsket fra Natur og Ungdoms side, bli et reelt tilbud for også de som ikke får dratt nytte av det i dag.

Disse nye passasjerene på bussen håper jeg er, blant andre, småbarnsfamilier. Selv med dagens billettpriser vil et månedskort på bussen være billigere enn månedsutgiften på bilbruk i rushtiden med bom. Og det er slettes ikke umulig å ta buss som barnefamilie, det er ingen revolusjonerende hendelse – det har blitt gjort før.

I tillegg vil det med Bypakka endelig bli et sammenhengende sykkelveinett vi kan nyte til det fulle. Norge er et u-land når det kommer til sykkeltilpasning, og Skien og Porsgrunn var på henholdsvis 14. og 12. plass i Syklistenes Landsforenings undersøkelse fra 2012 hvor de testet Norges byer som sykkelbyer. Endelig kan vi begynne å klatre på denne rangeringsstigen, og endelig kan vi sykle trygt til jobb og skole og mellom byene våre.

I tillegg til at det å sykle og å bruke kollektivtransport er noe flere og flere foretrekker og kommer til å foretrekke fordi det ikke lenger er ubehagelig, er det en nødvendighet. Alle må bidra i den globale dugnadsinnsatsen. Naturvernforbundet ba Porsgrunnspolitikerne stille seg selv et spørsmål, i 2011, da diskusjonen gikk om bil eller ei i Storgata, og jeg vil at alle dere som står her, og alle som leser avisen i morgen skal gjøre det samme: Hva kan jeg gjøre for å slippe ut mindre klimagasser? Hvilke rutiner kan jeg endre?

For alle burde for lengst ha fått med seg at rask reduksjon av klimagassutslippet er en forutsetning for at dagens barn og ungdom mot slutten av dette århundret ikke skal oppleve at kloden er blitt et helvete. Det er moralsk forkastelig å overse dette og tro at dette er det bare opp til politikerne å løse. De har gitt oss et tilbud i en positiv retning med Bypakkas virkemidler for å flytte persontransport over på kollektivtrafikk og sykkel, og vi får håpe at de har stilt seg selv spørsmålet jeg ba dem om, og kommet frem til det samme som meg – Bypakka er ytterst nødvendig.

I Grenland kommer mer enn 60 % av klimagassutslippene fra transport, og mer enn 90 % av biltransporten er intern trafikk. Her vil altså redusert personbiltrafikk monne. Vi som bor i dette flotte området bør før hver biltur vurdere om vi kan la bilen stå, og heller komme oss fram med buss, sykle eller gå. Og den beslutningen blir lett å ta med Bypakka i havn.

Takk for meg.