fbpx

Innkalling til fylkesårsmøte 2014

04.10.2014 av Sandra Butoyi

Her finner du innkalling til fylkesårsmøte for Telemark Natur og Ungdom.

Til Natur og Ungdoms medlemmer i Telemark

23.09.14 Oslo

Årsmøte i Telemark Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Telemark Natur og Ungdom, som avholdes i Porsgrunn 20. november. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til n aeste år. I tillegg skal vi ha en liten quiz med ulike spørsmål som er relatert til hva vi driver med her i fylket, kun for moroskyld, selvfølgelig.

Saksliste for møtet:

1.Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2014

2.Regnskap for 2013

3.Strategien for 2015

4.Budsjett for 2015

5.Vedtekter for fylkeslaget

6.Valg for 2015

Årsmøtet finner sted i Porsgrunn, 20. november. Det vil bli servert mat. Nærmere informasjon om sted og tid kommer på www.nu.no/telemark.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet tre uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 13. november. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/Telemark senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Ingvild Andersen, på telefon 469 19 860 eller e-post, Telemark@nu.no. Vi håper å se deg der!

Telemark Natur og Ungdom har også andre spennende aktiviteter på programmet i høst. Vi anbefaler å dra på lokallagskonferansen som er 31.-2.oktober i Oslo, nu.no/lokallagskonferansen. Vi skal også arrangere en juleavslutning, mer informasjon og dato kommer på fylkets nettsider så snart det fastsettes, Telemark – nu.no.

Mange hilsener fra
Styret i Telemark Natur og Ungdom
Ingrid Andersen, leder
Tobias Lund, 1. nestleder
Silje Strøm, 2. nestleder