fbpx
Engasjerte Telemarkinger på sommerleir
Telemark NU på sommerleir i Vevring 2015

Innkalling til årsmøte 2015

10.10.2015 av Natur og Ungdom

Du innkalles herved til årsmøtet i Telemark Natur og Ungdom, som avholdes i Porsgrunn fredag 16. oktober. På årsmøtet velges styret for fylkeslaget, og vi diskuterer hvilke saker vi ønsker å satse på til neste år. I år kombineres årsmøtet med høstens Telemarksseminar, som alle er velkomne til å delta på.

Meld deg på Telemarksseminar her.

Saksliste for møtet:

1. Orientering om hva fylkeslaget har gjort i 2015

2. Regnskap for 2014

3. Strategien for 2016

4. Budsjett for 2016

5. Vedtekter for fylkeslaget

6. Valg for 2016

Årsmøtet finner sted på Mule Varde i Porsgrunn kl. 19.00.

Alle Natur og Ungdoms medlemmer i fylket er med dette kalt inn til møtet fire uker i forkant, slik vedtektene krever. Alle medlemmer som er bosatt i fylket og har betalt kontingentavgift i Natur og Ungdom foregående eller inneværende år har stemmerett på møtet. Forslag til strategi og budsjett for neste år, samt vedtekter for fylkeslaget og innstilling til styre vil bli lagt fram på møtet. Frist for endringsforslag til vedtektene er 9. oktober. Forslag til nye saker må også sendes inn én uke før årsmøtet. Alle sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på www.nu.no/Telemark senest to uker før møtet. Dersom du ønsker å få sakspapirene tilsendt i forkant, ta kontakt på e-post så sender vi det så snart det er klart.

Trenger du mer informasjon om årsmøtet, ta kontakt med leder Øyunn Hasvik, på telefon 974 70 770 eller e-post telemark@nu.no. Vi håper å se deg der!

Mange hilsener fra

Styret i Telemark Natur og Ungdom
Øyunn Hasvik, leder
Ingvild Andersen, 1. nestleder
Maiken Fosse Halvorsen, 2. nestleder
Guri Bjørklid, styremedlem
Markus Wohlenberg, styremedlem