fbpx

Lyst til å gjøre noe meningsfullt i sommer?

Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt arrangerer i samarbeid med Priroda i Molodezh (PiM) og 42 sommerleir for miljøengasjert ungdom i Nordvest-Russland. Det blir både russiske og norske deltakere, og i år har vi lyst til å få med oss DEG på turen!

PiMs sommerleir holdes i Murmansk fylke og varer fra 16.-22. juli. 42s sommerleir vil holdes i Arkhangelsk fylke. Dato for 42s sommerleir er ikke blitt fastsatt enda, men vil mest sannsynligvis bli en gang i begynnelsen av juli. Vi vil komme tilbake til dette når vi vet mer.

Russlandsprosjektet (les mer om oss her) har 5-6 ledige plasser til hver leir, så sleng deg på! Vi lover deg helt nye opplevelser og venner, innsikt i russiske miljøspørsmål i Barentsregionen, kræsjkurs i russisk språk, matlaging, det hele rammet inn av vakker, russisk natur.

Kostnader:
Sommerleirene er gratis for alle medlemmer av Natur og Ungdom. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn for bare 50 NOK.

Påmelding:
Høres dette kult ut? Send oss en søknad til russland@nu.no med en kort tekst om deg selv (inkl. når du er født og bostedsfylke), hvorfor du vil dra og hvordan du kan bidra til å formidle opplevelsene fra turen når du kommer hjem til Norge (foredrag/åpne møter, leserbrev, blogginnlegg i Russlandsprosjektets blogg, Instagram, videoreportasje ol.). Husk å angi hvilken sommerleir du ønsker å delta på!

Påmeldingsfrist:
1.mai

Har du noen spørsmål ta kontakt på russland@nu.no eller tlf. til koordinator Daniella Slabinski (472 64 564) eller energimedarbeider Olav Nicolay Larsson Aga (410 79 298)

Praktisk informasjon:

Samtlige utgifter dekkes av Russlandsprosjektet
Prosjektansatte eller medlemmer i Natur og Ungdoms russlandsutvalg med mye erfaring deltar på hele turen.
Det er ikke noe krav å kunne russisk, det vil være tilgjengelig oversetter på sommerleirene.
Aldersgrense for deltakelse er 16 år
Du må være interessert i miljøpolitikk
Du må i løpet av turen eller i etterkant bidra på ett eller annet vis, gjennom f.eks. å ta bilder, skrive en tekst, arrangere en aktivitet eller holde et foredrag
Alle deltakere bidrar i daglige gjøremål, som matlaging, på sommerleirene

ENGLISH:

Want to do something meaningful this summer?

Nature and Youth’s Russia Project is organizing a summer camp for environmentally engaged youth in cooperation with our Russian partner organizations Priroda i Molodezh (PiM) and 42. Both Russian and Norwegian participants will take part, and this year we want YOU to join!

PiM’s summer camp will be held on July 16 – 22 in the Murmansk region. 42’s summer camp will be held in the Arkhangelsk region. The date for 42’s summer camp has not been set yet, but will most likely be held sometime in early July. We will announce the date as soon as we know more.

The Russia Project (read more about us here) has 5-6 available places for each camp, so be sure to apply! We can promise you new experiences and friends, insights into Russian environmental issues in the Barents region, an introduction to the wonderful Russian language, cooking, all surrounded by the beautiful, Russian nature.

Costs:
The summer camps are FREE of charge for all members of Nature and Youth. Non-members may join Nature and Youth for only 50 NOK.

Registration:
Sounds cool? Send a letter of application to russland@nu.no with a brief text about you (inc. date of birth and county of residence), your motivation for applying and how you can contribute to spreading the word about your experiences and insights when returning home (lectures, open meetings, letter to the editor, write a post on the Russia project blog, Instragram, video report etc). Remember to indicate what camp you would like to participate in!

Application deadline:
May 1

If you have any questions contact us on russland@nu.no or 472 64 564 (coordinator Daniella Slabinski) or 410 79 298 (energy officer Olav Nicolay Larsson Aga).