Foto: Markus Malmin

Lokallagsfondet

09.09.2011 av Even Olai Østvik Mjaaland

Her kan du søke støtte fra lokallagsfondet til prosjekter og drift av lokallaget.

Her er link til søknadsskjema! (Vi bruker google skjema nå på grunn av feil ved skjemaene på nettsiden).

Hva er lokallagsfondet?

Lokallagsfondet er penger Natur og Ungdom sentralt gir ut til lokallag for at dere skal kunne skape lokal aktivitet. Pengene kan søkes til både drift av lokallaget og prosjekter. Prosjekter som prioriteres i 2018 er prosjekter som bidrar til inkludering av nye medlemsgrupper og prosjekter av politisk art. Fondet har frist for søknad 1. hver måned. Søknadene behandles kort tid etter hver frist.

Hva må dere gjøre for å få penger?

For å kunne søke lokallagsfondet må dere være registrert som lokallag hos Natur og Ungdom, dette gjør dere ved å sende inn registreringsskjema, skjemaet finner dere her. Ellers er det bare å fylle ut søknadsskjemaet under, legge ved de nødvendige dokumentene og trykke send. Lurer du på hva som skal stå i noen av feltene er det en veileder til søknadsskjemaet i håndboka for lokallagsøkonomi, som ligger her.

Nødvendige dokumenter

Om dere søker om penger til drift legger dere ved budsjett for lokallaget og regnskap for fjoråret. Dersom dere er et nyoppstartet lokallag legger dere kun ved budsjett. Maler på budsjett og regnskap finner dere her. Dersom dere søker om et prosjekt må dere i tillegg skrive en beskrivelse av prosjektet, og det må komme fram i budsjettet hvordan prosjektmidlene skal brukes.

Hva skjer når dere har søkt?

Natur og Ungdom behandler søknader en gang i måneden, så raskt som mulig etter den første i hver måned. Svar på søknaden mottar dere via e-post, og vi overfører pengene fortløpende. Skulle dere få avslag er det mulighet for å påklage vedtaket til sentralstyret innen 1 måned etter dere har mottatt svar.

Blir søknaden godkjent må dere levere inn forklaring på bruk av midlene. For driftsmidler leveres det inn regnskap for pengene når året er omme og regnskapet er ferdig ført. Regnskapet sendes til regnskap@nu.no. For prosjektmidler leveres det en rapport på hvordan prosjektet gikk. Rapporten skal inneholde et regnskap som viser hvordan pengene ble brukt, en tekst og minst ett bilde. Rapporten sendes på mail til regnskap@nu.no så snart prosjektet er slutt Maler på regnskap finner dere her.

Når dere er klare for å sende søknaden, vil dere bli spurt om dere godtar retningslinjene. Disse finner dere til nedlasting på høyre side i denne saken.