Fylkespotten – søk penger til aktivitet i fylkeslaget!

20.02.2017 av Arnfinn Storsveen

På denne siden kan fylkeslag søke penger til aktivitet i fylkeslaget. Søknadsfrister i 2018 er den 1. i hver måned.

Her er link til søknadsskjema! (Vi bruker google skjema nå på grunn av feil ved skjemaene på nettsiden).

Hva er fylkespotten?
Fylkespotten er en støtteordning der Natur og Ungdoms fylkeslag kan søke støtte fra NU sentralt. Pengene skal gå til å styrke eller opprettholde aktiviteten i fylkeslaget. Både konkrete prosjekter og kontinuerlig drift støttes. Eksempler på bruk kan være å reise på tur for å starte eller følge opp lokallag, holde fysiske fylkesstyremøter eller ulike typer arrangementer og markeringer. Det er altså få begrensninger på hva dere kan søke om!

Hvordan søker vi?
Dere søker ved å skrive en søknadstekst i skjemaet under, og legge ved budsjett for bruk av pengene. Søknadsteksten skal forklare hva dere skal gjøre med pengene. Søknadsfristene er den 1. i hver måned. Fylkeslaget kan søke flere ganger i løpet av året, men veiledende øvre grense for årlig støtte er 10 000 kroner. Om du trenger en mal for budsjett kan du bruke denne.

Rapportering
Fylkeslag som får støtte skal levere en rapport med et bilde, en kort tekst og et regnskap som viser hvordan pengene er brukt. Rapporten leveres når pengene er brukt opp, eller senest ved utgangen av januar 2020. Dersom pengene ikke er brukt opp skal fylket søke om overføring til neste år eller betale tilbake restmidlene.

En slik rapport kan dere for eksempel sette opp i et Word-dokument, Excel eller sende inn som PDF. Til høyre i denne saken kan du laste ned en mal dere kan bruke. Rapporten sendes på mail til regnskap@nu.no.

Betingelser – hva støttes/støttes ikke
En betingelse for tildeling er at fylket fortsetter å søke andre støtteordninger med uendret eller større innsats. Spør fylkessekretæren din om du lurer på noe om dette. Det gis ikke støtte til å betale regionsekretærlønn eller å betale ned gjeld. Midler fra potten skal kun brukes i Norge, og kan ikke brukes til innkjøp av rusgifter. Om midlene blir brukt bemerkelsesverdig annerledes enn innsendt søknad skisserte, kan midlene kreves tilbake. Organisatoriske satsninger prioriteres over politiske i tilfeller der det er mulig at lokallag i fylket søker lokallagsfondet om støtte til politiske prosjekter.

Les hele regelsettet i vedlegget til denne saken.