fbpx

Olje

Natur og Ungdom krever at det ikke tildeles nye konsesjoner til oljevirksomhet, og at det må lages en plan for hvordan oljevirksomheten i Norge skal trappes ned.

Det er allerede funnet så mye kull, olje og gass i verden at man ikke kan bruke alt uten å gå forbi togradersmålet, FNs mål om at global oppvarming skal holdes under to graders oppvarming.

Natur og Ungdom mener at land som Norge, som har tjent seg rike på å eksportere klimaendringer, nå må ta ansvar for at noe av disse fossile energikildene blir liggende. Vi må omstille både økonomien vår og forbruket vårt bort fra olje og gass, og utvikle nye fornybare løsninger.

Oljeindustrien bidrar ikke bare til klimaendringene, den er også en trussel mot livet i havet og den fornybare fiskerinæringa. Seismikkskyting, kjemikalier og faren for store oljeutslipp som kan gi katastrofale følger for fisk og sjøfugl.

Det er to hovedsaker Natur og Ungdom jobber med i vårt oljearbeid. Vi skal sørge for at det ikke åpnes for konsekvensutredning, en åpningsprosess for oljevirksomhet, av Lofoten, Vesterålen og Senja. Den andre er at vi har gått til søksmål mot staten sammen med Greenpeace for at de nye tillatelsene for oljeboring i Barentshavet skal trekkes tilbake.