Natur og Ungdoms utvalg

Natur og Ungdom har i dag fem utvalg: jordbruk, energi, naturvern, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Jordbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk landbrukspolitikk.

Kontakt: jordbruksu(a)nu.no

Disse sitter i jordbruksutvalget:

Matilde Angeltveit
Runa Mossefinn Gidske
Esten Segbø
Henriette Stoltenberg
Kristine Sørheim
Sigrid Elise Swensen Høeg

Ansatt sekretær:
Silje Strøm
E-post: siljes(a)nu.no
Mobil: 918 56 016

Energiutvalget

Utvalget jobber med energipolitikk og ulike energi- og kraftlinjeprosjekter.

Kontakt: energi(a)nu.no

Disse sitter i energiutvalget:

Marta Wilhelmine Breivik Revhem
Halvard Haga Raavand
Sunniva Mai Wolstad Lund
Bjørn Rønning Fjærli
Vegard Solbakk Fuglseth

Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Helene Lind Jensen
Aslak Heika Hætta Bjørn
Henrikke Sætre Ellingsen
Tarjei Torp
Jonas Skjemstad Rønning
Tora Molvik Fougner

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Andreas Randøy
Andrea Nilsson
Marte Guldal Bramness
Julie Næss Karlsen
Martine Solberg

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Leder:
Sigrid Vigdisdatter Berg
E-post: sigridvigdisdatter@gmail.com

Medlemmer:
Oskar Njaa
Stine Østnor
Timme Ellingjord
Anni Roth Hjermann
Siri Haugan Holden
Bendik Hugstmyr Woie
Ida Kviteberg
Martine Utheim
Kine Heines

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Olav Nicolay Larsson Aga
E-post: olava(a)nu.no
Mobil:  41 07 92 98

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Arjo Kvamme
E-post: arjok(a)nu.no
Mobil: 91 99 69 24