Natur og Ungdoms utvalg

Natur og Ungdom har i dag fem utvalg: landbruk, plast og forbruk, naturvern, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Landbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk landbrukspolitikk.

Kontakt: landbruksu(a)nu.no

Disse sitter i landbruksutvalget:

Silje Strøm
Natalia Tyse
Anne Langåsdalen
Mari Gjerdåker
Amelia Snerte
Torgeir Vestre
Astrid Braut-Solheim

Ansatt sekretær:
Thea Marie Kvam (Grønt Spatak-koordinator)
E-post: theak(a)nu.no
Mobil: 986 65 743

Lasse Eriksen Bjørn følger opp landbruksutvalget fra sentralstyret.

Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog, vassdrag og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Tora Molvik Fougner
Yrja Skjærum
Øyunn Hasvik
Aksel Bødtker
Siri Killie Stabel
Mari Qviller

Einar Sletten følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.

Plast- og forbruksutvalget

Kontakt: plastu(a)nu.no

Disse sitter i plast- og forbruksutvalget:

Hedwig Thiery Aresvik
Hanna Kjelland
Karoline Biendl
Belinda Paler
Maiken Fosse Halvorsen
Gytis Blaževičius

Haldis Tjeldflaat Helle følger opp plast- og forbruksutvalget fra sentralstyret.

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Matilde Corneliussen Løvvik (internasjonalt ansvarlig i sentralstyret)
Syvert Tuntland Kråkenes
Kaja Marie Nyland
Tonje Sæther
Matilde Angeltveit
Julie Næss Karlsen
Torgeir Vestre
Madicken Bildsten
Erik Holden

Gaute Eiterjord følger opp utvalget fra sentralstyret.

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Arjo Kvamme
Oskar Njaa
Silje Fines Wannebo
Siri Haugan Holden
Hedda Hjortdal
Milly Meyer

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Olav Nicolay Larsson Aga
E-post: olava(a)nu.no
Mobil:  41 07 92 98