Natur og Ungdoms utvalg

Natur og Ungdom har i dag fem utvalg: jordbruk, energi, naturvern, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Jordbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk landbrukspolitikk.

Kontakt: jordbruksu(a)nu.no

Disse sitter i jordbruksutvalget:

Anne Langåsdalen
Silje Strøm
Natalia Feliciana Baró Tyse
Mari Gjerdåker
Nora Kok
Amelia Gomez Snerte

Ansatt sekretær:
Thea Marie Kvam (Grønt Spatak-koordinator)
E-post: theak(a)nu.no
Mobil: 986 65 743

Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog, vassdrag og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Yrja Skjærum
Øyunn Hasvik
Einar Sletten
Aksel Bødtker
Siri Killie Stabel
Tora Molvik Fougner
Mari Strugstad Qviller

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Matilde Løvvik
Marte Guldal Bramness
Syvert Tuntland Kråkenes
Julie Næss Karlsen
Matilde Angeltveit

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Medlemmer:
Oskar Njaa
Stine Østnor
Timme Ellingjord
Anni Roth Hjermann
Arjo Severin Nistad Kvamme
Siri Haugan Holden
Ida Kviteberg
Martine Utheim
Kine Heines

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Olav Nicolay Larsson Aga
E-post: olava(a)nu.no
Mobil:  41 07 92 98