Natur og Ungdoms utvalg

Natur og Ungdom har i dag fem utvalg: landbruk, plast og forbruk, naturvern, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Landbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk landbrukspolitikk.

Kontakt: landbruksu(a)nu.no

Disse sitter i landbruksutvalget:

Silje Strøm
Natalia Tyse
Anne Langåsdalen
Mari Gjerdåker
Amelia Snerte
Torgeir Vestre

Ansatt sekretær:
Astrid Braut-Solheim (Grønt Spatak-koordinator)
E-post: astridb@nu.no
Mobil: 953 01 120

Naturvernutvalget

Utvalget jobber for tiden med vern av skog, vassdrag og bier.

Kontakt: naturvernu(a)nu.no.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Tora Molvik Fougner
Yrja Skjærum
Knut Isdal
Jannicke Totland
Mari Qviller

Tora Fougner-Økland følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Matilde Corneliussen Løvvik (internasjonalt ansvarlig i sentralstyret)
Syvert Tuntland Kråkenes
Kaja Marie Nyland
Tonje Sæther
Matilde Angeltveit
Julie Næss Karlsen
Torgeir Vestre
Madicken Bildsten
Erik Holden

Tora Fougner-Økland følger opp utvalget fra sentralstyret.

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Arjo Kvamme
Silje Fines Wannebo
Siri Haugan Holden
Milly Meyer
David Nese
Bror Tandberg
Kristine Lind
Irina Bashmak

Lea Justine Nesheim følger opp utvalget fra sentralstyret.

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Milly Meyer
E-post: millym@nu.no
Mobil: 97 02 75 71

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Bror Eskil Heiret
E-post: brorh@nu.no
Mobil:  90 03 70 91