fbpx

Natur og Ungdoms utvalg

Natur og Ungdom har i dag fem utvalg: jordbruk, naturvern, tog, internasjonalt og Russland. Medlemmene av disse velges av Natur og Ungdoms landsstyre.

Vil du bli med? Søk i skjemaet nederst!
Frister:
1. desember for ordinært valg det kommende året.
1. juli for supplering til høsthalvåret

Jordbruksutvalget

Utvalget jobber med norsk jordbrukspolitikk.
Kontakt: jordbu(a)nu.no

Disse sitter i jordbruksutvalget:

Frida Woie Alstadheim – Leder
Astrid Braut-Solheim
Lars Hansen
Levi Kasamba Katambayi
Victoria Opsahl Onsrud
Frøya Sofie Oftebro Håland

Ida Martine Handegaard Bryde følger opp jordbruksutvalget fra sentralstyret

Ansatt sekretær:
Magnus Flåten Nickelsen (Grønt Spatak-koordinator)
E-post: spatak@nu.no
Mobil: 944 81 716

Naturvernutvalget

Utvalget jobber med vern av skog, vassdrag og bier.

Disse sitter i naturvernutvalget:

Knut Isdal
Tora Molvik Fougner
Yrja Skjærum
Jannicke Totland
Mari Qviller
Kristian Mateo Norheim
Eira Sjølyst-Kverneland
Aurora Aasen Borthen

Aksel Bødtker følger opp naturvernutvalget fra sentralstyret.

Internasjonalt utvalg

Kontakt: internasjonaltu(a)nu.no

Disse sitter i internasjonalt utvalg:

Mari Vold Hansen – Leder
Madicken Bildsten
Stine Stubberud
William Emil Mellvang Tomren-Berg
Sofie Ryan-Øye
Ragnhild Kirkhus
Penelope Lea
Ragnhild Tynæs Haarstad
Elise Kjørholt Lie
Victoria J. O. Galåen

Kaja Marie Nyland og Simon Balsnes følger opp utvalget fra sentralstyret.

Togutvalget

Utvalget jobber med langsiktig overgang av transport fra vei til bane.
Kontakt: togu@nu.no

Disse sitter i togutvalget:

Jonas Fløde
Ragnar Falch Fossheim
Mathilde Løkkevik
Ingvild Rønning Buvik

Nils Nerhus Rørstad følger opp utvalget fra sentralstyret.

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.
Kontakt: russlandu(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Vilja Helle Bøyum – Leder
David Nese
Irina Bashmak
Carmen Bjørg Gómez Svanes
Maxim Shipitsyn Smits
Kristine Lind
Ole Mathias Rustad
Lara Olivia Scharrer

Lea Justine Nesheim følger opp utvalget fra sentralstyret.

Ansatte sekretærer: 

E-post: russland@nu.no

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Milly Meyer
E-post: millym@nu.no
Mobil: 97 02 75 71

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Bror Eskil Heiret
E-post: brorh@nu.no
Mobil:  90 03 70 91