Aksjon for matjord foto: Marta Valentinsen / Natur og Ungdom

Oppstartskurs for nye lokallag

Oppstartskurset er et kurs for skolering av nye lokallag. Det kan holdes av fylkesstyret eller regionsekretær for lokallag som trenger skolering i hvordan jobbe med en sak, aksjonere, verve eller ha en bra økonomi.

Presse
Hvordan komme på trykk er et spørsmål det er viktig å få svar på. Dette foredraget kan holdes for lokallag så de kan komme i lokalmedia.
Presseforedrag
Aksjonere
Hvordan arrangere en aksjon? Her finner du foredrag og oppskrift på hvordan arrangere en aksjon fra A-Å. Hvis du vil ha mer info om hvordan aksjonere kan du ta kontakt med din ansvarssentralist eller fylkesstyret dit.
Aksjonsforedrag
10 ting om hvordan aksjonere
Økonomi
Økonomi kan være vanskelig. Derfor har vi laget en håndbok for lokallag og maler man kan bruke for å gjøre arbeidet letter. Alle lokallag skal ha en økonomiansvarlig og her kan du finne et ressursark for hvordan være en god økonomiansvarlig. Hvis du vil ha besøk om økonomi ta kontakt med din fylkesleder eller regionsekretær.
Lokale miljøsaker
Det finnes alltid mye man kan jobbe med i alle kommuner. Det er ikke alltid like lett å finne hva man skal jobbe med. Her finner du et ark med forslag til hva man kan jobbe med når man er et nytt lokallag eller et som vil finne en ny sak å jobbe med.

Mal for Lokallagsbudsjett

Mal for Lokallagsregnskap

Mal for Bilagsark

Mal for Prosjektbudsjett

Mal for søknad til kommunen

Økonomihåndboka

Ressursark for økonomiansvarlig