• Uforsvarlig olje-utlysning i Barentshavet

  Mandag 14. januar la regjeringen en ny lisensrunde på norsk sokkel kalt TFO 2018 ut på høring. Natur og Ungdom mener TFO-ordninga må avskaffes, og at det er uansvarlig å åpne for oljeboring i så sårbare og kontroversielle områder i Barentshavet.

 • Ny regjeringsplattform: Lofoten, Vesterålen og Senja forblir oljefritt!

  Nå feirer vi en viktig delseier i arbeidet for Norges klimaansvar og å ta vare på våre sårbare og verdifulle økosystemer og fiskeressurser.

 • Rødt lys for oppdrettsvekst

  Natur og Ungdom mener det må gjøres store endringer i det nye regelverket for vekst i oppdrettsnæringa, trafikklyssystemet, før det kan brukes til å tillate produksjonsvekst. Slik det er i dag, strider trafikklyssystemet mot kvalitetsnormen for villaks, i tillegg til at det tar hensyn til alt for få miljøindikatorer.

 • Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

  På Natur og Ungdoms landsmøte 10. januar ble Gaute Eiterjord (22) fra Stavanger valgt til ny leder. Torgeir Vestre (22) fra Ålesund ble valgt til 1. nestleder og Haldis Tjeldflaat Helle (20) fra Oslo til 2. nestleder.

 • Vedlagt er eit bilete frå miljøgrillen. Fleire bilete ligg her. Fotograf på alle bileta er Eirin Torgersen/Natur og Ungdom

  Vidar Helgesen forsvarte dumping i Førdefjorden

  Klima- og miljøminister Vidar Helgesen ble grilla med miljøspørsmål på Natur og Ungdoms landsmøte. Han mener dumping av gruveavfall i Førdefjorden fremdeles er forsvarlig, selv om antall arbeidsplasser er redusert.

 • Ingrid Skjoldvær holder leders tale til landsmøtet på en talerstol med NU-logo

  Leders tale med fokus på fremtiden

  - Det er dere som gjør at Natur og Ungdom er den beste og viktigste ungdomsorganisasjonen i dag, i morgen og de femti neste årene, sa Ingrid Skjoldvær når hun talte til landsmøtet lørdag.