• Aksjonscamp 2020

  Nussir ASA har tillatelse til å dumpe 30 millioner tonn med gruveslam i Repparfjorden, noe som medbringer enorme konsekvenser for livet i fjorden og reindriften. Derfor skal vi samle 50 ungdommer fra hele landet på aksjonscamp den 17. - 20. September, mot gruveprosjektet i Repparfjord.

 • Klimasøksmålet til Høyesterett på senhøsten

  Høyesterett skal behandle klimasøksmålet 4. november i år. Vi ser frem til at folkets rett til en levelig fremtid endelig skal behandles av landets øverste domstol.

 • Hesjing på Olavsbråten under Grønt Spatak sommeren 2017. Foto: Eivind Kise

  Valgkomiteens innstilling til supplering av Natur og Ungdoms sentralstyre 2020

  Valgkomiteen har gjort klar sin innstilling til supplering sentralstyre til sommeren 2020.

 • En real drittpakke til dagens ungdom

  Flertallet på Stortinget vil flytte iskantsonen til det som kalles 15% isfrekvens. Dette er litt lengre sør enn der den er i dag, men tuenvis av kilometer lengre nord enn det miljøekspertene anbefaler. Miljøekspertene anbefaler en grense på 0,5% isfrekvens basert på nye kunnskap om den verdifulle naturen der. Grensen til Stortinget settes rett over oljetillatelser som allerede er delt ut. Dette er på ingen måte en miljøseier.

 • Både FRP og AP støtter regjeringas iskantgrense

  I dag sikret FRP at regjeringas iskantgrense på 15 % isfrekvens får flertall på Stortinget. Dette kom like etter at også AP i går kveld ga sin støtte til regjeringas iskantgrense.

 • AP må få ut fingeren: Iskantsonen trenger dere

  Over et år har gått siden vi fikk fagrapportene, men fortsatt vil ikke Arbeiderpartiet signalisere om de vil lytte til havforskere eller oljelobbyister.