Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Arjo Kvamme
Oskar Njaa
Silje Fines Wannebo
Siri Haugan Holden
Hedda Hjortdal
Milly Meyer

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Olav Nicolay Larsson Aga
E-post: olava(a)nu.no
Mobil:  41 07 92 98

Bloggen til russlandsutvalget: https://nurussia.wordpress.com/