fbpx

Russlandsutvalget

Utvalget arbeider i samarbeid med utvalgets to ansatte med å planlegge og gjennomføre aktiviteter og opplæring for våre samarbeidsorganisasjoner i Russland. Politisk skal de jobbe for informasjonsspredning om miljøutfordringene i Nordvest-Russland, fornybar energi og atomkraft.

Kontakt: russland(a)nu.no.

Disse sitter i Russlandsutvalget:

Siri Holden
Silje Fines Wannebo
Arjo Kvamme
Milly Meyer
David Nese
Vilja Helle Bøyum
Bror Tandberg
Kristine Lind
Irina Bashmak
Lea Nesheim

Ansatte sekretærer: 

Koordinator for Russlandsprosjektet:
Daniella Slabinski
E-post: daniellas(a)nu.no
Mobil: 472 64 564

Energimedarbeider for Russlandsprosjektet:
Una Pasovic
E-post: unap(a)nu.no
Mobil:  48 19 39 27

Bloggen til russlandsutvalget: https://nurussia.wordpress.com/