fbpx
Leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre

Dagens småfisk – framtidas mat

02.02.2012 av Natur og Ungdom

Et nytt system for stenging og åpning av fiskefelter med høyt innslag av småfisk ble onsdag lansert for Fiskebåtredernes Forbund av fiskeri- og kystministeren. Gode tiltak som dette er viktig for å bekjempe utkast og fangst av viktig yngel og småfisk, mener Natur og Ungdom

Et nytt system for stenging og åpning av fiskefelter med høyt innslag av småfisk ble onsdag lansert for Fiskebåtredernes Forbund av fiskeri- og kystministeren. Gode tiltak som dette er viktig for å bekjempe utkast og fangst av viktig yngel og småfisk, mener Natur og Ungdom

I Norge har vi store fiskeriressurser som utgjør grunnlaget for den store produksjonen av fornybar mat som fiske er. Men med fiskeredskaper som ikke skiller mellom stor og liten fisk, er faren for overfiske på dagens yngel og småfisk stor. Derfor er det bra at fiskeridepartementet innfører tiltak for å redusere fangsten i områder hvor det fanges mye småfisk.

– Dersom vi ikke tar vare på fiskeriressursene, har vi heller ikke noe grunnlag å drive fiske på i framtiden. Å ta ut dagens yngel er dårlig matpolitikk som skaper ubalanse i de naturlige systemene i havet og ødelegger ressursgrunnlaget på lang sikt, sier Arnstein Vestre, fiskerimedarbeider i Natur og Ungdom.

Internasjonalt er utkast av fisk som ikke er stor nok et stort problem, og i Nordsjøen kastes nesten halvparten av fisken som fanges død ut igjen i havet. Norge har forbud mot dette, men det er grunn til å mistenke at det forekommer til en viss grad. Kontroll av båter som leverer fangsten i utlandet er også problematisk.

– Verden i dag står overfor en matkrise. Dette handler i stor grad ikke om mangel på mat til verdens befolkning, men at ressursene er ujevnt fordelt. Utkast av fisk representerer en enorm sløsing av verdifull mat, og da er tiltak som dette gode. Det er også nødvendig å se på fordelingen av fiskeredskaper og prioritering av redskaper som i større grad tar større fisk, som garn og line fremfor trål, avslutter Vestre.