fbpx

Mer laks i tette anleggsområder

15.02.2012 av Natur og Ungdom

Ny forskning viser at sjansen for lakeslus er mye høyere i områder hvor det er flere anlegg. Dette viser at dagens oppdrettsnæring blir drevet på en lite bærekraftig måte og understreker poenget til Natur og Ungdom om at det må settes krav til både antall merder og mengden fisk i oppdrettsanleggene.

Ny forskning viser at sjansen for lakeslus er mye høyere i områder hvor det er flere anlegg. Dette viser at dagens oppdrettsnæring blir drevet på en lite bærekraftig måte og understreker poenget til Natur og Ungdom om at det må settes krav til både antall merder og mengden fisk i oppdrettsanleggene.

Analyser av tall som er blitt samlet opp fra 2002-2010 viser at anleggstette områder med mange merder og mye fisk, spesielt i Rogaland og sør i Hordaland, er mer utsatt for lakseparasitten lakselus. Øker man aktiviteten i et område så øker man også sjansen for problemer tilknytta lakselus.

Næringen selv taper også enorme summer på lakselusen, nærmere bestemt 1 milliard i året. Samtidig som man ser at nye virkemidler ikke er effektive nok så er man nå også redd for at lakselusen begynner å utvikle en resistens mot de midlene som allerede er i bruk. Det vedvarende problemet rundt lakselusen gjorde at myndighetene i fjor satte på vent en utdeling av nye konsesjoner. Natur og Ungdom mener tiden nå er moden for å se på om man ikke bare skal sette på vent, men også minke aktiviteten i oppdrettsnæringa til problemene er løst.