fbpx

Kvotene må overføres kystflåten

07.03.2012 av Natur og Ungdom

Debatten rundt fordelingen av kvoter til fiskerinæringen fortsetter i Finnmark etter det har blitt klart at 70% av torsken som blir fisket opp i fylket blir levert på land andre steder. Nå krever rød-grønne fylkespolitikere at kvoter overføres fra havtrålerne til kystflåten.

Debatten rundt fordelingen av kvoter til fiskerinæringen fortsetter i Finnmark etter det har blitt klart at 70% av torsken som blir fisket opp i fylket blir levert på land andre steder. Nå krever rød-grønne fylkespolitikere at kvoter overføres fra havtrålerne til kystflåten.

Senterpartiet i Troms og Finnmark vedtok i februar krav om å gi flere kvoter til kystflåten på bekostning av havflåten. Nå varsler Arbeiderpartiet i Finnmark lignende krav. SV har fra før gjort lignende vedtak. Liberaliseringen av kvotesystemet ble i sin tid delvis innført nettopp på grunn av ønsket om å bygge opp en filetindustri i Nord-Norge. Nå ser man at filetindustrien forsvinner samtidig som havflåten fisker opp stadig mer. I stedet for å levere til industrien på land fryses fangsten om bord. En ikke ubetydelig del av den fraktes til Kina for opptining, filetering, ny innfrysing og eksport til europeiske (også norske!) forbrukere.

SP skriver i en pressemelding: – Når trålerne fisker på kvoter tildelt gratis for å gi råstoff til norsk landindustri ikke lenger betjener norsk landindustri, bør trålernes kvoter overføres til kystfiskeflåten, og forbeholdes redskapstyper og fartøyer som kan påta seg å levere kvalitetsfisk.

Det vil likevel bli vanskelig for de rød-grønne i nord og nå fram til regjeringen. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen ser det som lite aktuelt å skulle innføre leveringsplikt eller omstrukturere kvotesystemet.

Natur og Ungdom mener det er en god idé å revurdere kvotemarkedet slik det fungerer i dag. Flere kvoter til kystflåten vil sikre kortreist mat av høy kvalitet og ta et oppgjør med de miljømessige kostnadene det har å sende et produkt jorda rundt for å få det pakket og filetert.