fbpx
saprsborg natur og ungdom

Jubler for ungdomsprisene på kollektivtrafikk i Østfold

07.12.2012 av Natur og Ungdom

Sarpsborg NU møtte denne uka lederen av samferdselskomiteen i Østfold, og ga ham blomster som takk for innsatsen for ungdomsprisen på bussen i Østfold.

For å få ned klimagassutslippene og stanse de farlige klimaendringene trengs alle lokale løsninger. I Norge kommer en femdel av klimagassutslippene fra veitrafikken. Da er det viktig å satse på kollektivtransporten, slik Olav Moe og fylkesutvalget i Østfold gjorde forrige uke.

Da fylkesrådmannen i Østfold la fram budsjettforslaget for 2013 la han opp til å sette opp bussprisene 12% neste år. Etter behandlingen i fylkesutvalget gikk flertallet inn for å økte bussprisene, men bestemte samtidig at ungdommen skal skjermes fra prisøkningen. Neste år er det en sjanse for at månedskortet på buss for ungdom vil settes ned til 200 kr. En utredning om dette skal være ferdig i januar.

Leder av Sarpsborg Natur og Ungdom, Malin Holter, møtte forrige uke lederen av samferdsels-, miljø- og klimakomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Moe, og overleverte blomster som takk for innsatsen for ungdom som vil ta bussen.

«Vi synes det er flott at politikerne tør å ta grep og faktisk gjøre noe konkret for at det ikke skal være for dyrt for ungdom å velge det miljøvennlige alternativet, og derfor får Olav Moe blomster som takk for innsatsen,» sier Malin.

I dag koster månedskort for ungdom 325 kr. Ungdomskortet, som gjelder for ungdom til 25 år, ble innført 1. juni i år.

«Vi ønsker selvsagt aller helst at bussprisene ikke øker i det hele tatt, men det er supert at ungdom skjermes og at det kanskje blir månedskort til 200 kr. Vi synes det er hyggelig å kunne gi ros, godord, og en liten oppmerksomhet når politikerne gjør noe bra,» avslutter Malin.