fbpx

Kystopprøret sprer seg

08.02.2014 av Natur og Ungdom

De siste ukene har det foregått store aksjoner langs Finnmarkskysten mot sentraliseringen av fiskekvoter og fiskeanlegg.  På lørdag var Natur og Ungdom med når kystopprøret inntok Hammerfest. - Vi krever et kystfiske for framtida, sier Karianne Opgård Anderesen, fylkesleder i Finnmark.

Lørdags formiddag samlet godt over fire hundre mennesker seg til fakkeltog i gatene i Hammerfest i Finnmark for å vise motstand mot Røkke eide Norway Seafoods planer om sentralisering av fiskeanlegg i Nord-Norge. Fakkeltoget endte ved kulturhuset, hvor det ble holdt appeller og kulturelle innslag. Nestleder Ida Lovise Skylstad var en av appellantene.
– Siden jeg er her og representerer ungdom, vil sett fokus på hvordan dette også er et ran av ungdom og ungdommens framtid. Dette er ran av muligheten til å leve et liv langs kysten og oppleve fiskeyrket og det kystsamfunnet har å by på.  Det kan vi faen meg ikke godta. For det er ikke bare fiskerne sine arbeidsplasser som står i fare, men også alle de arbeidsplassene som er avhengige av fisket for å eksistere. Hvis ikke kvotene eller anleggene ligger her, vil det bety slutten på det livet vi ser langs kysten i dag, sa nestleder Ida Lovise Skylstad i sin appell.

Med lavere drivstoff-forbruk og mer miljøvennlige redskap, representerer kystfiskeflåten en bærekraftig måte å forvalte fiskeriressursene på. Forutsetningen for å tillate trålfiske i Norge var levering til industrianleggene i nord. Den plikten må opprettholdes. Nettopp fordi det er miljøvennlig å legge til rette for levering av fersk fisk til landanleggene langs kysten. Kystfiskere er avhengig av å ha kort vei til landanleggene. Vi kan ikke risikere at de legges ned og at fisken, som tilhører lokalbefolkninga, sendes til foredling i utlandet.

– Det er tydelig at regjeringa ikke har politisk mot eller vilje til å forsvare lokale interesser mot tung trålerkapital. Da er det viktig at vi, spesielt vi unge forsvarer og står opp for ressursene som vi skal leve av i framtida, sier Karianne Opgård Andersen, Fylkesleder i Finnmark Natur og Ungdom.

I Norge høster vi av verdens største matfat. Det ansvaret vi har med å forvalte det er enormt viktig. Vi snakker om havets sølv, våres eget arvesølv. Dyrebare ressurser som har lagt grunnlag for bosetning, verdiskapning og utvikling i nord. Kystfisket representerer et samfunn bygget på fornybare ressurser som kan driftes på en måte som kommer miljøet og naturen til gode.

– Dette er folket i nord, og folket i nord sier klart fra. Stopp ranet av Finnmark sin framtid, la kvotene bli liggende på kaia. Vi vil ha et kystfiske for framtida, et fiske for ungdommen, sier Andersen.

Det var også markering i Stamsund med Natur og Ungdom til stede.