fbpx

Lover bråk i Hammerfest!

06.02.2014 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom stiller seg bak kystfolkets kamp for fiskerirettighetene og bærekraftig fiske. Til helga reiser de til Hammerfest for å stå samlet med kystfiskerne i Nord-Norge, og lover bråk på markeringa mot Aker-Konsernet.

I 2005 kjøpte Aker-konsernet fiskerianlegg i Nord-Norge. Med på kjøpet fikk de fiskekvotene som fulgte med. Forutsetningen var at Akers trålere skulle fortsette å levere fisk til anleggene. Dette ble gjort for å sikre lokal foredling av fangsten og verdiskapning. Nå ønsker Aker å sentralisere driften til to anlegg i Nord-Norge, og ta med kvotene på lasset. Retten til ressursene flyttes fra lokalsamfunnene i nord, muligheten for et bærekraftig kystfiske legges ned.

– Aker-Konsernet raner matfatet og driver rovdrift på naturressursene. Det gjør søkkrike Røkke enda rikere, mens de fattige kystsamfunnene tappes ytterligere for ressurser og arbeidsplasser, sier sentralstyremedlem Helene Lind Jensen.

Kystfiskeflåten representerer en bærekraftig måte å forvalte de norske fiskeriressursene på. En sjark eller linebåt bruker mindre energi enn store trålere på å fange den samme mengden fisk. Det er også miljøvennlig å legge til rette for levering av fersk fisk til landanleggene langs kysten.

– For å opprettholde kystfisket, må det fortsatt være et tak på hvor mange fiskekvoter man kan samle på en båt. Kvotene bør i hovedsak tilhøre båten, for å hindre at få aktører får rett til fellesskapets ressurser. Når Aker-Konsernet eier over 20 000 tonn kvoter på sei og torsk på to båter, er det noe som er alvorlig galt. Trålerne som fisker langs kysten må ha plikt til å levere fisk til industrianleggene, slik betingelsen for å tillate trålfiske i Norge opprinnelig var, sier Jensen.

Bunntråling med store trålposer langs havbunnen har dramatiske konsekvenser for livet på bunnen av havet, og tråling i områder med korallrev fører til ødeleggelse av viktige yngle- og oppvekstplasser på havbunnen.

– Dette er en miljøtrussel som ikke er synlig og som legger havbunnen bar som en ørken. Det er skammelig at det er lov å terrorisere bunnsamfunnet på den måten, sier Jensen.

Fiskeriressursene må forvaltes på en måte som ikke gir fare for overbeskatning og fordeles slik at fiskeriene bidrar til matsikkerthet, og at kystbosettingen og det bærekraftige kystfisket opprettholdes.

– Aker-Konsernet må la kvotene ligge på kaia og ikke rane kystfiskerne for deres levebrød, mener Jensen.

Norge som verdens fremste sjømatnasjon må opprettholde kravet om leveringsplikt til fiskerianleggene i Nord-Norge, legge til rette for en bærekraftig og miljøvennlig struktur i fiskerinæringa og et bredt og levedyktig kystfiske i nord.

– La fiskekvotene forbli på lokale hender!, avslutter Jensen.